Trafik Şefliğinin Görevleri:

  1. Üniversitemiz yerleşkesinde trafik yaya önceliğine, hız limitlerine uymayan ve tehlikeli araç kullanan sürücüleri uyarır ve tekrarı halinde gerekli işlemleri başlatılır.
  2. Üniversitemiz yerleşkesinde meydana gelen trafik kazalarında gerekli güvenlik tedbirleri alır. İşaret ve levhalarla trafik akışını yönlendirir.
  3. Üniversitemiz yerleşkesine gelen gezi otobüsü, iş makinası gibi büyük araçların emniyetli bir şekilde çalışmasını ve uygun park yerlerine yönlendirmesini sağlar.
  4. Üniversitemiz park alanlarını kontrolü sırasında taşıt pulu statüsüne uygun park etmeyen araçlara uyarı amaçlı "Çağrı Belgesi" bırakır.
  5. Kural ve park ihlali yapan araç sürücülerine uyarı epostası gönderir, 3 kez tekrarlanan ihlal tespitinde makamdan onay alarak süreli ya da süresiz bloke işlemi uygular.
  6. Üniversitemiz yerleşkesinde park alanları dışında, yol güzergâhı üzerine, yangın yolu, Ambulans yolu girişlerine, park yerleri, depo girişlerine ve engelli sürücü park yerlerine uygunsuz park eden sürücüleri uyarır tekrarı halinde makam onayı ile gerekli işlemleri yapar.
  7. Resmi törenlerde, özel günlerde trafik akışını sağlar gerekli tedbirleri alır, uygun görülen yerlere işaret ve levhalar koyarak trafik güvenliğini sağlar.
  8. Üniversitemiz yerleşkesinde, yol güzergâhları üzerinde ihtiyaç duyulan veya eskiyen trafik levha ve işaretlerinin yerlerini belirler, gerekli talepleri yaparak yenilerinin konulmasını sağlar.