Üniversitemiz Akademik ve İdari personelinin eş ve çocuklarına verilen Akıllı Kimlik Kartlarını, Yerleşkemize geçici süreyle gelen tüm çalışanların Geçici Kimlik Kartlarını hazırlar, geçici personelin semt servislerini kullanmak istemeleri halinde ise kimlik bandrollerini verir. Ayrıca Eymir Göl Giriş kartlarının basımını ve dağıtımını yapar.
AKILLI KART

Akıllı Kart İçin Başvuru

GEÇİCİ KİMLİK KARTI

Geçici Kimlik Kartı Formu

EYMİR GÖL KARTI

Eymir Gölü Göl Kartları İçin Başvuru

EYMİR GÖLÜ ETKİNLİK

Düğün Fotğrafı ve Etkinlik İçin Başvuru