TAŞIT PULU KULLANIM KURALLARI

1. Taşıt pulunun aracın ön camına rahatlıkla görülebilecek bir şekilde yapıştırılması zorunludur.

2. Kişiye adına düzenlenerek verilen araç taşıt pulunun, başka araçlarda ve başka şahıslar tarafından kullanılması yasaktır. Tespit edilmesi halinde taşıt pulu süreli veya süresiz olarak makam onayı ile iptal edilir.

3. Öğrenci ve Kolej taşıt pulları eğitim-öğretim yılı içinde öğrenciliği aktif olduğu sürece geçerlidir. Her eğitim dönemi başında taşıt pullarının yenilenmesi zorunludur. Yenilenmeyen ve süresi dolmuş taşıt pulları geçersizdir. Bu taşıt pulları tespit edilmesi halinde görevliler tarafından tutanak düzenlenerek alınır.

4. Üniversite yönetimi tarafından izin verilmeyen etkinlik ve faaliyetlerde bulunan Öğrencilerin taşıt pullarına 30 gün boyunca bloke konulacaktır.

5. Aracın satılması ya da plaka değişikliği durumlarında, bilgi güncellemesi amacıyla bu değişikliğin taşıt pulu ofisine bildirilmesi ve taşıt pulunun çıkartılarak iade edilmesi zorunludur.

6. Taşıt pulunun çalınması veya kaybolması halinde, İç Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile bildirilmesi zorunludur. İncelemeler sonucunda uygun görülürse yeni taşıt pulu; çalındığını belgelemek kaydıyla maliyet ücretinden, kayıp ise Taşıt Pulu türüne göre maliyet ücretinin altında olmamak şartıyla yarı fiyattan ücretlendirilerek verilir. Araç değişikliği esnasında veya taşıt pulu çıkartılırken meydana gelebilecek hasarlarda eski taşıt pulunun iade edilmesi şartıyla, yeni taşıt pulu bir defaya mahsus olarak maliyet ücretinden verilir.

7. Oluşabilecek her türlü adli ve idari olaylardan araç taşıt pulu sahibi sorumludur.

8. Taşıt pulu 30 gün içerisinde iade edilebilir. Kullanıldığı süre ve maliyeti taşıt pulu bedelinden düşülerek kalan para iade edilir. Taşıt pulu ücret iadesi 30 gün geçtikten sonra yapılmaz.

9. Sürücülerin aşağıda belirtilen kurallara uymaları ve taşıt pulu statülerine uygun giriş kapılarını kullanmaları zorunludur. Giriş izni olmayan kapılardan giriş-çıkış yapıldığının tespit edilmesi halinde sürücüler uyarılır, tekrarı halinde taşıt pulu süreli veya süresiz olarak makam onayı ile iptal edilir.

a) Misafir taşıt pulu olan araçlar tüm kapılardan 06.00-24.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler.

b) Mezun taşıt pulu olan araçlar A-1, A-4, A-7 kapılarından 06.00-22.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler, ancak saat 23.00 itibariyle yerleşkeden ayrılmaları zorunludur.

c) Mezun taşıt pulu olan araçlar (ODTÜ Teknoknet çalışanları) A-1, A-4, A-7, A-8 ve Teknoknet A-7 kapılarından 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.

d) Kolej taşıt pulu olan araçlar A-1, A-4 ve A-7 kapılarından 07.00-20.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler.

e) Kolej A-7 taşıt pulu olan araçlar sadece A-7 kapısından 07.00-20.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler.

f) TEKNOKENT ODTÜ taşıt pulu olan araçlar A-4, A-7 ve A-8 kapılarından 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.

g) TEKNOKENT A-7 taşıt pulu olan araçlar sadece TEKNOKENT A-7 kapısından 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.

h) Misafir-2 taşıt pulu olan araçlar kendilerine verilen evrak üzerinde yazılı günler ve saatler arasında A-1, A-4, A-7 ve A-8 kapılarından giriş-çıkış yapabilirler.

i) Vakıf taşıt pulu olan araçlar tüm kapılardan 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.


Son Güncelleme:
11/03/2024 - 14:32