ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAPI KONTROL TALİMATI

             

KAPI KONTROL PERSONELİ İÇİN KURALLAR

1. Giriş kapılarında görevli olan Danışma Denetim ve Gözetim Görevlileri, Bekçiler, Güvenlik Görevlileri bu yönergede belirtilen kuralları bilmek ve uygulamakla yükümlüdür.

2. Yerleşke giriş kapılarında çalışan görevliler, göreve başlamadan önce; görev alanlarını kontrol ederek herhangi bir olumsuzluk ve eksiklik olup olmadığını Güvenlik Amirliğine, Kapı Kontrol Amirliğine ve Nöbetçi Amirliğine bildirir.

3.Güvenlik Kulübelerine görevli haricindeki kişilerin girmesi yasaktır. Güvenlik Görevlilerinin kendi misafirlerini dinlenme mekanlarında ağırlamaları gerekmektedir.

4. Yerleşke giriş kapılarında çalışan görevliler, çalışma alanlarını temiz tutmak ve gelecek gruba temiz teslim etmek zorundadır.

5.Güvenlik Görevlileri; görev esnasında kullandıkları ekipmanları korumakla yükümlüdür.

6.Güvenlik Görevlilerinin mesai saatleri içerisinde; 5188 Sayılı Yasa kapsamında ve Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun şekilde giyinmeleri zorunludur.

7. Görevlilerin saç sakal tıraşlarına ve kişisel bakımlarına özen göstermeleri gerekmektedir.

8. Yerleşke giriş kapılarında çalışan görevlilerin, görevleri başında iken; iç hat telefonlarını sohbet amaçlı kullanmamaları, özel cep telefonları ile yapılacak görüşmelerin görevlerini aksatmalarına sebep olacak şekilde uzatmamaları ve acil olmayan kişisel görüşmelerin dinlenme saatlerinde yapılması gerekmektedir.

9. Görevlilerin görev esnasında yiyecek-içecek tüketmeleri yasaktır. Bu tür ihtiyaçlar için dinlenme saatlerini ve dinlenme alanlarını kullanmaları gerekmektedir.

10. Yerleşke giriş kapılarında çalışan personelin gelen ziyaretçilerden herhangi bir nedenle (hediye ikram vb.) almaları kesinlikle yasaktır.

11.Giriş kapılarında görev yapan tüm personel 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında kişisel güvenlik tedbirlerini almak ve uygulamakla yükümlüdür.

12.Yerleşke giriş kapılarında çalışan görevliler; mesai saatlerinde görev bilinci içerisinde, kararlılıkla ve hiçbir tartışmaya neden olmayacak şekilde görevlerini yapmak zorundadır. Görevliler ile gelen ziyaretçiler arasında yaşanabilecek tüm olumsuzluklar Güvenlik Amirliğine, Kapı Kontrol Amirliğine ve Nöbetçi Amirliğine bildirilecektir.

13.Yerleşke giriş kapılarında çalışan görevliler, nöbetlerini bir sonraki nöbetçiye devretmeden kısa süreli olsa dahi görev yerinden ayrılamaz. Göreve yetişemeyecek ya da gelemeyecek olan personel mazeret nedeni ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi önceden Sorumlu Amirliğine yapmakla yükümlüdür.

14. Giriş kapılarında yaşanabilecek herhangi bir adli olayın olması halinde (darp, kaza, hakaret, hırsızlık, taciz vb.) tüm bilgi, belge ve görseller eksiksiz toplanarak tutanak tutulması suretiyle Nöbetçi Amirliğine, Kapı Kontrol Amirliğine ve Emniyet Kuvvetlerine bildirilecektir.

15.Trafik ve diğer yaralanmalı kazalarda öncelikle 112 aranacak, Üniversitemiz Sağlık ve Rehberlik Merkezi ayrıca bilgilendirilecektir.

16. Gerekli görülen durumlarda araç altları aynayla, çanta kontrolleri el detektörleriyle, araç bagajları ise sürücü refakatinde kontrol edilecektir.

17. Mensuplar tarafından ODTÜPass sisteminde oluşturulan ön kayıtların güncel olup olmadığının kontrol edilmesi, eski kayıtlar üzerinden ziyaretçi kabul edilmemesi, giriş kayıtlarının dikkatli ve eksiksiz yapılması gerekmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN YERLEŞKE GİRİŞ KURALLARI

 1. Yerleşkemize yaya olarak gelen öğrencilerimizin Kart Okuma Sistemine kimliklerini okutmaları zorunludur. Sistemin okumadığı kimlik kartları (öğrenci haklarının kaybedilmesi, okuldan ayrılma ve mezuniyet durumunda) geçersiz ise görevliler tarafından tutanak tutulmak suretiyle teslim alınacaktır.
 2. Giriş kapılarında tespit edilen süresi geçmiş öğrenci taşıt pulu, öğrenci kimlik kartı görevliler tarafından tutanak tutulmak suretiyle teslim alınacaktır.
 3. Üniversitemiz öğrencilerinin kimlik kartlarının farklı kişilerde tespit edilmesi durumunda kimlik kartları görevliler tarafından tutanak tutulmak suretiyle teslim alınacaktır.
 4. Günlük öğrenci ziyaretçi girişleri için iki gün önceden   Ziyaretçi Talep Formunun doldurulması zorunludur.  onay maili öğrenciye e-posta aracılığıyla gönderilecek olup öğrencimizin ziyaretçisinin yanında olması halinde belirtilen günde sistemden kayıt yapılması sonrası yerleşkeye girişlerine izin verilecektir.
 5. Üniversitemiz öğrencileri; haftada bir gün ve en fazla iki ziyaretçiye referans olabilmektedir.
 6. Hafta sonu ve resmî tatil günlerinde gönderilen talep formları haftanın ilk mesai günü değerlendirilmeye alınacaktır.
 7. Üniversitemiz öğrencilerinin ziyaretçileri, yerleşkeye 08.30-17.00 saatleri arasında kabul edilecektir.
 8. Öğrenci ziyaretinin normal kurallar dışında gelişmesi (yurda eşya bırakılması, alınması, hastalık ve iş dönüşü vb.) durumunda öğrencinin kaldığı yurt görevlisinin kapıya teyit vermesi halinde öğrenci ziyaretçileri yerleşkeye kabul edilecektir.
 9. Üniversitemiz mensupları ODTÜPass sisteminde öğrenci araçları için ziyaretçi ön kaydı oluşturamaz.
 10. Üniversitemiz öğrencilerinin araçlarına taşıt pulu alma zorunluluğu vardır.
 11. Taşıt pulu bulunan öğrenci araçları yerleşke girişinde kimlik kontrolü yapılarak yerleşkeye kabul edilecektir.
 12. Giriş yasağı, taşıt blokesi ve süresi geçmiş taşıt pulu olan öğrenci araçlarının yerleşkeye girişlerine izin verilmeyecektir. Kontrolsüz şekilde yerleşkeye giriş yapan araçların tespit edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılacaktır.
 13. Taşıt pulu olan öğrenci velisi araçları (Misafir-2) tüm kapılardan 24 saat yerleşkeye giriş yapabilmektedir. Taşıt pulu olmayan öğrenci velisi araçları ise sistemden kayıt yapılması sonrasında sadece A-7 kapısından yerleşkeye giriş yapabilecektir.
 14. Üniversitemiz öğrencilerinin birinci derece aile yakınları (anne, baba, kardeş, eş ve çocuklar) öğrencinin yanında olması koşuluyla yerleşkeye giriş yapabilecektir.
 15. Farklı üniversitelerde Akademik Personel dahi olsa Üniversitemizde öğrenci kaydı olanlar öğrenci statüsünde değerlendirilir ve araç ile girişi için taşıt pulu almak zorundadır.
 16. Üniversitemiz öğrencilerine yönelik olan kurallar, özel öğrenciler içinde geçerlidir.
 17. Gerektiği durumlarda öğrenci ziyaretçilerinin yerleşke girişlerine kısıtlama getirilebilecektir
 18. Üniversitemiz öğrencileri semt servislerini kullanamaz.

ÜNİVERSİTEMİZ MEZUNLARI İÇİN YERLEŞKE GİRİŞ KURALLARI

 1. Üniversitemiz mezunlarının yerleşkeye giriş yapabilmesi için mezun kartı ya da mezun taşıt pulu alması zorunludur.
 2. Mezun kartı ya da mezun taşıt pulu olmayan mezunlarımız yerleşkeye ayda (1) bir kez giriş yapabilecek olup, giriş çıkışlar sistem üzerinden takip edilecektir.
 3. Konuyla ilgili Genel Duyuru Üniversitemizde 27 Şubat 2024 tarihinde yayımlanmıştır.
 4. Mezun kartı ve mezun taşıt pulu olan mezunlarımız, 06.00-22.00 saatleri arasında (hafta sonu dahil) herhangi bir kısıtlama olmadan Yerleşkeye giriş yapabilecektir.
 5. Yerleşke girişlerinde mezun kartlarının KOS sistemine okutulması zorunludur.
 6. Uzun süreli spor kulübüne üye olan mezunlarımızın taşıt pulu alması zorunludur.
 7. Üniversitemiz mezunlarının anne, baba, kardeş, eş ve çocukları mezunumuzun yanında olması koşuluyla yerleşkeye giriş yapabilecektir. Mezunlarımızın 1.derece aile yakınları haricindeki misafirleri yerleşkeye kabul edilmeyecektir.
 8. Giriş kapılarında tespit edilen süresi geçmiş mezun taşıt pulları görevliler tarafından tutanak tutulmak suretiyle teslim alınacaktır.
 9. Giriş yasağı olan mezun araçları yerleşkeye kabul edilmeyecektir. Kontrolsüz giriş yapan araçların tespit edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılacaktır.
 10. Gerektiği durumlarda Üniversitemiz mezunlarının yerleşke girişlerine kısıtlama getirilebilecektir.

ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELLERİ İÇİN YERLEŞKE GİRİŞ KURALLARI

 1. Yerleşkemize yaya olarak gelen personelimizin Kart Okuma Sistemine kimliklerini okutmaları zorunludur.
 2. Personel kimlik kartlarının farklı kişilerde tespit edilmesi durumunda, kimlik kartları görevliler tarafından tutanak tutulmak suretiyle teslim alınacaktır.
 3. Üniversitemiz personeli, araçları ile 7/24 tüm giriş kapılarından yerleşkeye giriş yapabilecektir. Personelin araçlarına taşıt pulu alması ve araçlarının ön camına yapıştırması zorunludur. Taşıt pulu olmayan personel araçları sistem kaydının yapılması sonrasında yerleşkeye giriş yapabilecektir.
 4. Personelin yerleşkeye gelen ziyaretçileri için  https://odtupass.metu.edu.tr adresine metumail kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak, ziyaretçi kaydı oluşturmaları zorunludur.
 5. ODTÜPass sistemi üzerinden ziyaretçi ön kayıt açma işlemi; Lojmanlarda kalmayan mensuplarımız için hafta içi 06.00-17.30 saatleri arasında yapılabilecektir. Bu saatler dışında ziyaretçi kaydı oluşturulamayacaktır. Belirtilen saatler içerisinde yapılan ziyaretçi kayıtlarının; yine belirtilen saatler içerisinde gerçekleşmesi gerekmekte olup, ziyaretçiler bu saatler içerisinde yerleşkeye alınacaktır.
 6. Lojmanlarda kalan (Lisansüstü Konukevinde kalanlar dahil) mensuplarımız için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu kullanıcı grubumuz, ziyaretçileri için ODTÜPass sistemi üzerinden 7/24 ön kayıt oluşturabileceklerdir.
 7. Bölüm/Birim/Fakültelerde bulunan mensuplarımız, araştırma ve alan çalışmaları kapsamında gelecek olan ziyaretçileri için EBYS üzerinden taleplerini iletebilecektir. Ayrıca sınav gözetmenliği veya benzeri idari işler için de kalan mensuplarımız, kendilerini almaya gelebilecek yakınları için EBYS üzerinden taleplerini iletebilecektir.
 8. Ziyaretçi kaydı oluşturmayan mensuplarımızın misafirleri, yerleşkeye kabul edilmeyecek ve görevli tarafından teyit amaçlı mensubumuz aranmayacaktır.

ÜNİVERSİTEMİZ ZİYARETÇİLERİ İÇİN KURALLAR

 1. Üniversitemize yaya ya da araçla gelen kişiler ne amaçla geldiği bilgisi edinildikten sonra ve uygun görülmesi halinde ziyaretçi kaydı oluşturularak yerleşkeye kabul edilecektir.
 2. Yerleşke içerisindeki işletme sahiplerinin gelen ziyaretçileri için giriş kapılarını arayarak teyit vermesi zorunludur.
 3. Ziyaretçi kaydı oluşturmayan mensuplarımızın misafirleri yerleşkeye kabul edilmeyecek ve görevli tarafından teyit amaçlı mensubumuz aranmayacaktır.
 4. Mensuplarımız dışında yerleşkemizde geçici ve sürekli çalışanların geçici kimlik kartı almaları zorunludur.
 5. Taşıt pullarının aracın ön camına yapıştırılması zorunludur.
 6. Yabancı Diller Yüksek Okulu’na gelen hafta içi ve hafta sonu kursiyerlerinin taşıt pulu almaları zorunludur. Taşıt pulu almayan kursiyerler yerleşkeye A-7 kapısından giriş yapacaktır.
 7. Diğer Üniversitelerden gelen akademik personel, kimliğini ibraz etmesi koşuluyla 10.00-17.30 saatleri arasında yerleşkeye giriş yapabilecektir.
 8. Teknokent personeline gelen ziyaretçiler A-2 metro kapısından, kişi tarafından verilecek teyit sonrası yerleşkeye giriş yapabilecektir.
 9. Kolej A-4 taşıt pulu bulunan araçlar yerleşkemize A-8 kapısı hariç tüm kapılardan giriş yapabilecektir.
 10. Uzun süreli gelecek olan Spor Kulübü üyelerinin taşıt pulu alması zorunludur. Kısa süreli gelecek olan üyelerin A-7 kapısından giriş yapmaları zorunludur.
 11. Taşıt pulu bulunmayan Teknokent çalışanları A-7 Teknokent giriş kapısından giriş yapmak zorundadır.
 12. Yerleşkemize hizmet veren minibüs, özel halk otobüsleri ve ticari taksilerin taşıt pulu alması ve araçlarının ön camına yapıştırması zorunludur.
 13. Sipariş getiren paket araçları ve moto kuryeler yerleşke giriş kurallarına uymak koşuluyla saat 01.00’e kadar giriş yapabilecektir. Final dönemlerinde giriş süresi saat 03.00’a kadar uzatılacaktır.
 14. Taşıt pulu olmayan işletmelere ürün getiren plasiyer araçlar A-7 kapısından 10.00-16.00 saatleri arasında giriş yapacaktır.
 15. Yerleşkemize giriş yapacak tüm ağır tonajlı araçların A-7 kapısından giriş yapması zorunludur.
 16. Yerleşkemize giriş yapacak tüm hafif ve ağır tonajlı araçların kilit sistemi kontrol edilecek, can ve mal güvenliği konusunda tehdit oluşturabilecek araçlar kesinlikle yerleşkeye kabul edilmeyecektir.
 17. Yerleşkeden malzeme çıkartmak isteyen araç sürücülerinin ilgili birimlerden çıkış pusulası alması ve İç Hizmetler Müdürlüğü’nden onaylatması zorunludur.
 18. Yerleşke giriş kapılarında bulunan panolara izinsiz ilan, afiş ve pankart asılması yasaktır.
 19. Giriş kapılarında yaşanabilecek her türlü kaza ve sonrasında meydana gelebilecek hasarlar için Emniyet Trafik Birimlerine bilgi verilmesi zorunludur.
 20. İlgili Makamca verilecek sözlü veya yazılı talimat ile misafir ve mezun girişlerine gerektiğinde kısıtlama getirilebilecektir.


Son Güncelleme:
01/03/2024 - 17:29