TAAHHÜTNAME

ODTÜ yerleşkesi içerisinde Trafik ile ilgili idari kurallara ve 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı kanunla yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği'ne uyacağımı, uymadığım takdirde yapılacak idari işlemleri kabul ettiğimi, taşıt pulu bilgi formundaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt ederim.

YERLEŞKE İÇİ TRAFİK KURALLARI

Üniversitemiz yerleşkesinde özel araçlarını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ve yaya güvenliği açısından 13.10.1983 tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğindeki trafik kurallarının yanı sıra aşağıda belirtilen idari önlemler ve kurallara da uymaları zorunludur.

1. Yerleşkeye giriş yapan tüm sürücüler Üniversitemiz giriş kapılarında yavaşlamalı ve görevlilerin yönlendirmesine uymalıdır.

2. Trafik işaretlerine, levhalarına, kasis ve bariyerlere, trafiği yönlendirmekle görevlendirilmiş kişilerin uyarı ve işaretlerine uyulması gerekmektedir.

3. Üniversitemiz yerleşkesinde trafik yaya geçişi öncelikli olduğundan, araçlar yaya geçitlerinde önce yavaşlamalı ve yayaların geçişi bitinceye kadar beklemelidir.

4. Motosiklet-bisiklet sürücü ve yolcularının kasklarını takmaları zorunludur.5. Yerleşke içerisinde sürücü ve araç içerisinde bulunan yolcuların can güvenliği açısından, emniyet kemerlerini takmaları zorunludur.

6. Yerleşke içerisindeki azami hız limitleri; araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu kavşağı, A-4 kapısı ile Rektörlük binası arasında ve Rektörlük Binası ile Çevre Mühendisliği Bölümü arasında bulunan bölgede 30km/s. diğer bölgeler için 50km/s olarak belirlenmiştir.

7. Yerleşke içerisinde hareket halindeyken kural ihlali yapan araç sürücülerinin tespiti halinde, Trafik Amirliği tarafından işlem yapılır ve tekrarı durumunda aracın taşıt pulu süreli veya süresiz olarak makam onayı ile iptal edilir.

8. Yerleşke içerisinde araçlarla konvoy oluşturmak, gereksiz korna çalmak, yüksek sesle müzik dinlemek, alkollü araç kullanmak, direksiyon eğitimi yapmak ve trafik güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmak yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların taşıt pulları süreli veya süresiz olarak makam onayı ile iptal edilir.

9. Yerleşke içerisinde yayaların yaya kaldırımlarını ve yaya yollarını kullanmaları zorunludur.

10. Sürücülerin ziyaretçi kartlarını görünür bir şekilde araçlarında bulundurmaları zorunludur.

TAŞIT PULU KULLANIM KURALLARI

1. Taşıt pulunun aracın ön camına rahatlıkla görülebilecek bir şekilde yapıştırılması zorunludur.

2. Kişiye adına düzenlenerek verilen araç taşıt pulunun, başka araçlarda ve başka şahıslar tarafından kullanılması yasaktır. Tespit edilmesi halinde taşıt pulu süreli veya süresiz olarak makam onayı ile iptal edilir.

3. Öğrenci ve Kolej taşıt pulları eğitim-öğretim yılı içinde öğrenciliği aktif olduğu sürece geçerlidir. Her eğitim dönemi başında taşıt pullarının yenilenmesi zorunludur. Yenilenmeyen ve süresi dolmuş taşıt pulları geçersizdir. Bu taşıt pulları tespit edilmesi halinde görevliler tarafından tutanak düzenlenerek alınır.

4. Üniversite yönetimi tarafından izin verilmeyen etkinlik ve faaliyetlerde bulunan Öğrencilerin taşıt pullarına 30 gün boyunca bloke konulacaktır.

5. Aracın satılması ya da plaka değişikliği durumlarında, bilgi güncellemesi amacıyla bu değişikliğin taşıt pulu ofisine bildirilmesi ve taşıt pulunun çıkartılarak iade edilmesi zorunludur.

6. Taşıt pulunun çalınması veya kaybolması halinde, İç Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile bildirilmesi zorunludur. İncelemeler sonucunda uygun görülürse yeni taşıt pulu; çalındığını belgelemek kaydıyla maliyet ücretinden, kayıp ise Taşıt Pulu türüne göre maliyet ücretinin altında olmamak şartıyla yarı fiyattan ücretlendirilerek verilir. Araç değişikliği esnasında veya taşıt pulu çıkartılırken meydana gelebilecek hasarlarda eski taşıt pulunun iade edilmesi şartıyla, yeni taşıt pulu bir defaya mahsus olarak maliyet ücretinden verilir.

7. Oluşabilecek her türlü adli ve idari olaylardan araç taşıt pulu sahibi sorumludur.

8. Taşıt pulu 30 gün içerisinde iade edilebilir. Kullanıldığı süre ve maliyeti taşıt pulu bedelinden düşülerek kalan para iade edilir. Taşıt pulu ücret iadesi 30 gün geçtikten sonra yapılmaz.

9. Sürücülerin aşağıda belirtilen kurallara uymaları ve taşıt pulu statülerine uygun giriş kapılarını kullanmaları zorunludur. Giriş izni olmayan kapılardan giriş-çıkış yapıldığının tespit edilmesi halinde sürücüler uyarılır, tekrarı halinde taşıt pulu süreli veya süresiz olarak makam onayı ile iptal edilir.

a) Misafir taşıt pulu olan araçlar tüm kapılardan 06.00-24.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler.

b) Mezun taşıt pulu olan araçlar A-1, A-4, A-7 kapılarından 06.00-22.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler, ancak saat 23.00 itibariyle yerleşkeden ayrılmaları zorunludur.

c) Mezun taşıt pulu olan araçlar (ODTÜ Teknoknet çalışanları) A-1, A-4, A-7, A-8 ve Teknoknet A-7 kapılarından 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.

d) Kolej taşıt pulu olan araçlar A-1, A-4 ve A-7 kapılarından 07.00-20.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler.

e) Kolej A-7 taşıt pulu olan araçlar sadece A-7 kapısından 07.00-20.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler.

f) TEKNOKENT ODTÜ taşıt pulu olan araçlar A-4, A-7 ve A-8 kapılarından 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.

g) TEKNOKENT A-7 taşıt pulu olan araçlar sadece TEKNOKENT A-7 kapısından 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.

h) Misafir-2 taşıt pulu olan araçlar kendilerine verilen evrak üzerinde yazılı günler ve saatler arasında A-1, A-4, A-7 ve A-8 kapılarından giriş-çıkış yapabilirler.

i) Vakıf taşıt pulu olan araçlar tüm kapılardan 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.

TAŞIT PULU PARK YERLERİ

1- Akademik, Akademik Süreli ve İdari taşıt pulu bulunan araçlar; bölüm park yerleri, KKM ve Kafeterya otoparkları, Genel park yerleri (Çarşı Bölgesi, Büyük Spor Salonu ve Tenis Kortları) ve Uydu park yerlerini kullanabilirler.

2- Lojman taşıt pulu bulunan araçlar; bölüm park yerleri, KKM ve Kafeterya otoparkları, Genel park yerleri (Çarşı Bölgesi, Büyük Spor Salonu ve Tenis Kortları) ve Uydu park yerlerini kullanabilirler.

3- Öğrenci Sarı (Yerel) taşıt pulu bulunan araçlar; bölümlerde öğrenci park yerleri, Kütüphane, Kafeterya ve KKM otoparkları, Genel park yerleri (Çarşı Bölgesi, Büyük Spor Salonu ve Tenis Kortları) ve Uydu park yerlerini kullanabilirler. Merkez Mühendislik Binası, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kimya Bölümü, Fizik Bölümü, Matematik Bölümü ve Beşeri Bilimler Binası park yerlerinde Öğrenci Sarı (Yerel) park yeri yoktur.

4- Öğrenci Kahverengi (Uydu) taşıt pulu bulunan araçlar; Spor Merkezi yanı (MODSİMMER Uygulama Merkezi karşısı) park yeri, Kıyı Liman Laboratuvarı Güney bölgesindeki Yalıncak Yolu Uydu park yeri, A-2 Metro Kapısı park yeri ve Yurtlar bölgesinde kendilerine ayrılan park yerlerini kullanabilirler. Kütüphane, Kafeterya ve KKM park yerleri ile Bölümlerde öğrencilere ayrılan park yerlerini kullanamazlar. Mesai saatleri dışında (18.00-07.00 Saatleri arasında) ve hafta sonları bölüm park yerlerini kullanabilirler.

5- Vakıf taşıt pulu bulunan araçlar; ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri, EBİ, Mustafa Parlar Vakfı, ODTÜ TÜBİTAK (UZAY, SAGE, MAM), TEKNOPARK, KOSGEB park yerleri, uydu öğrenci park alanları ve KKM park yerini kullanabilirler.

6- Mezun taşıt pulu bulunan araçlar; uydu öğrenci park alanları ve KKM park yerini kullanabilirler.

7- TEKNOKENT taşıt pulu bulunan araçlar; TEKNOKENT yerleşkesinde bulunan park alanı, uydu öğrenci park alanların ve KKM park yerini kullanabilirler.

8- TEKNOKENT A-7 taşıt pulu bulunan araçlar; Giriş, çıkış için TEKNOKENT Kapısını kullanabilirler. Ancak, yerleşke içerisine giriş yetkileri olmadığı için park yerlerini kullanamazlar.

9- Kolej taşıt pulu bulunan araçlar; Kolej park alanı, uydu öğrenci park alanları ve KKM park yerini kullanabilirler

10- Kolej A-7 taşıt pulu bulunan araçlar; Giriş için A–7 Kapısını, çıkış için A-2 Kapısını kullanır, yerleşke içindeki kapıları ve park alanlarını kullanamazlar.

11- Misafir taşıt pulu bulunan araçlar; bölüm park yerleri, KKM ve Kafeterya otoparkları, Genel park yerleri (Çarşı Bölgesi, Büyük Spor Salonu ve Tenis Kortları) ve Uydu park yerlerini kullanabilirler.

12- Misafir-2 (Öğrenci Veli) taşıt pulu bulunan araçlar; Park yetkisi yoktur. Park yerlerini öğrenciyi bırakıp çıkmak için kullanabilirler (Öğrenciler bu taşıt pulu olan araçları kullanamaz).

13- Misafir-2 (Havuz ve Spor Kulübü Üyeleri) taşıt pulu bulunan araçlar; Giriş saatlerine uymaları koşuluyla Havuz ve Spor tesislerinin park alanlarını kullanabilirler.

14- Misafir-2 (Plasiyer) taşıt pulu bulunan araçlar; Giriş saatlerine uymaları koşuluyla kısa süreli malzeme indirmek için bölüm park yerlerini kullanabilirler.

15- Hafta sonu Kursiyer taşıt pulu bulunan araçlar; Belirtilen kurs günleri ve saat aralığında giriş yapabilir ve kurs gördükleri bölüm park alanları, uydu öğrenci park alanları ve KKM park yerini kullanabilirler.

16- Hafta İçi Akşam Kursiyer taşıt pulu bulunan araçlar; Belirtilen kurs günleri ve saat aralığında giriş yapabilir ve kurs gördükleri bölüm park alanları, uydu öğrenci park alanları ve KKM park yerini kullanabilirler.

OTOPARK KULLANIM KURALLARI

1. Araçların taşıt pulu statülerine uyumlu park alanlarını kullanmaları zorunludur.

2. Otoparklarda engelli sürücüler için ayrılan park yerlerine diğer sürücülerin park etmesi yasaktır. Tespit edilmesi halinde taşıt pulları süreli veya süresiz olarak makam onayı ile iptal edilir.

3. Otoparklar dışında kalan alanlara, kaldırımlara, yol kenarlarına ve taşıt pulu statüsüne uygun olmayan park yerlerine park ettikleri tespit edilen araç sürücülerinin taşıt pulları süreli olarak ve tekrarı halinde süresiz olarak makam onayı ile iptal edilir.

4. Araçlarında Uydu (Kahverengi) taşıt pulu olan öğrencilerin sadece Spor Merkezi yanı (MODSİMMER Uygulama Merkezi karşısı) park yeri, Kıyı Liman Laboratuvarı Güney bölgesi park yeri, Yalıncak yolu uydu park yeri, A-2 metro kapısı park yeri ve Yurtlar bölgesinde kendilerine ayrılan park yerlerini kullanmaları zorunludur. Yerel (Sarı) taşıt pulu sahibi araçlar uydu (Kahverengi) park yerlerini de kullanabilirler.

5. Hatalı park eden sürücülerin araçlarına çağrı belgesi bırakılır ve sürücüye konuyla ilgili elektronik posta gönderilir. Sürücünün 3 kez hatalı park ettiğinin tespit edilmesi halinde taşıt pulu süreli veya süresiz makam onayı ile olarak iptal edilir.

6. Park yasağı levhası olan yerlere, yol üzerine, çöp konteyner önüne, depo girişine, yangın ve ambulans yoluna, Topraklık alanlara, ring duraklarına, dolmuş durağına ve park yerlerindeki orta alana park etmek yasaktır.

7- Servis güzergâhı üzerindeki yol kenarına (Doğu – Batı Yurtlar bölgesi ve Kolej bölgesi) park etmek yasaktır.

Tüm sürücülerin, yerleşkemiz içerisinde araç kullanırken, yukarıda belirtilen kurallara titizlikle uymalarını, ayrıca yaya ve araç güvenliği için azami dikkat göstererek, trafiği tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ederim.

TAŞIT PULU BİLGİLENDİRMESİ VE MONTAJ ADIMLARI

• Araç ön camına yapıştırılacak taşıt pulları, giriş-çıkış noktalarında bulunan RFID okuma istasyonları tarafından araç geçişleri esnasında algılanmakta ve bariyer açma-kapama işlemleri otomatik olarak gerçekleşmektedir.

• Yönlendirme noktaları ve giriş-çıkış şeritlerinde bulunan Trafik lambaları ve diğer uyarı sinyallerine uyulması önem taşımaktadır.

• Kampüs giriş–çıkış noktalarında sorun yaşanmaması açısından Taşıt Pulunuzu aracınıza yapıştırmadan önce lütfen tüm adımları dikkatlice okuyunuz.

1. Taşıt pulunuzu aracınızın ön camı üzerine, cam ile taşıt pulu arasında herhangi bir materyal bulunmayacak şekilde, uygun bir alana yapıştırılmalıdır. Sorunsuz operasyon için önerilen nokta, araç dikiz aynasının arkasında kalan alandır. (HGS etiketlerinin yapıştırıldığı bölge kullanılabilir.)

3. Taşıt pulu yapıştırılacak yüzey pürüzsüz ve temiz olmalıdır.

4. Taşıt pulunuzu köşelerden tutarak yapışkan alan üzerindeki şeffaf koruma bandını çıkarınız.

5. Yapışkan alan ODTÜ ambleminin bulunduğu ve taşıt pulu türünün (Akademik, İdari, Öğrenci, vb.) belirtildiği yüzey üzerinde bulunmaktadır.

6. Taşıt pulu baskılı yüzeyi dışarı bakacak şekilde ön cama yapıştırılmalıdır.

7. Taşıt pulu ve üzerinde bulunan RFID çip zarar görebileceğinden, taşıt pulunun yapıştırıldıktan sonra kullanım süresince araçtan sökülmemesi gerekmektedir.


Son Güncelleme:
22/04/2024 - 13:09