1-PERSONEL TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • Öğretim üyesi, öğretim görevlisi kadrolarında çalışan ve emekli olan personele AKADEMİK taşıt pulu verilir.
 • Memur, Sürekli İşçi, Geçici İşçi, Sözleşmeli İşçi kadrolarında çalışan ve emekli olan personele İDARİ taşıt pulu verilir.
 • Halen çalışan personelin kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 3 adet verilir. 3. Araçtan sonraki isteklerde tam ücretten 1 adet MİSAFİR taşıt pulu verilir. MİSAFİR taşıt pulu süreli olduğundan, her yılın Ocak ayından itibaren süre uzatma işlemi yapılması zorunludur.
 • Personelin adına kayıtlı taşıt pulu yoksa annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi adına kayıtlı araçlar için, yerleşke içerisinde kendisinin kullanacağını yazılı olarak beyan etmesi durumunda en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. Akademik personelin kendi adına araç satın alması durumunda daha önce verilen taşıt pulu iade alınır
 • Emekli olacak personelin ilişik kesme işlemi esnasında, adına kayıtlı 1 adet taşıt pulu dışında, diğer taşıt pullarının tamamını iade etmesi zorunludur.
 • Emekli olan personelin kendisi, eşi, çocukları veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçları için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. 1. Araçtan sonraki isteklerde tam ücretten 1 adet MİSAFİR taşıt pulu verilir. MİSAFİR taşıt pulu süreli olduğundan, her yılın Ocak ayından itibaren süre uzatma işlemi yapılması zorunludur.

 2) PERSONEL SÜRELİ TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • Araştırma Görevlilerine AKADEMİK SÜRELİ taşıt pulu verilir.
 • TAB ve Sözleşmeli Proje personeline İDARİ SÜRELİ taşıt pulu verilir.
 • Çalışan personelim kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Taşıt pulu süreli olduğundan, her yılın Ocak ayından itibaren süre uzatma işlemi yapılması zorunludur.
 • İlişik kesme işlemi esnasında taşıt pulunun iade edilmesi zorunludur.

 

 

3) PERSONEL LOJMAN TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • Lojmanda oturan personelin annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi için lojmanda oturduğunu belgelemek kaydıyla dilekçeyle başvurulması ve uygun görülmesi halinde en fazla 2 adet LOJMAN taşıt pulu verilir. 2. Araçtan sonraki isteklerde tam ücretten 1 adet MİSAFİR taşıt pulu verilir. MİSAFİR taşıt pulu süreli olduğundan, her yılın Ocak ayından itibaren süre uzatma işlemi yapılması zorunludur.
 • Lojmanlarımızda ikamet eden personelin, lojmandan ayrılırken taşıt pullarını iade etmesi zorunludur.

 

 4) PERSONEL MİSAFİR TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • Ek Görevli (part-time), ziyaretçi öğretim elemanı ve ziyaretçi Araştırma Görevlilerine (indirimli fiyattan) 1 adet MİSAFİR taşıt pulu verilir.
 • Personel ve eşlerine tahsisli araçlara, personelin İç Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe düzenleyerek başvurması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile (indirimli fiyattan) 1 adet MİSAFİR taşıt pulu verilir
 • Taşıt pulu süreli olduğundan, her yılın Ocak ayından itibaren süre uzatma işlemi yapılması zorunludur.
 • İlişik kesme işlemi esnasında taşıt pulunun iade edilmesi zorunludur.

 

 


Son Güncelleme:
12/09/2022 - 13:53