MİSAFİR TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 06.00 – 24.00 saatleri arasında geçerlidir.

 • Ticari işletme sahipleri ve çalışanlarına, ticari taksiler ve toplu taşıma araçlarına, Spor Kulübü antrenörlerine en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Ek görevli (part-time), ziyaretçi öğretim elemanı ve ziyaretçi Araştırma Görevlilerine, personel ve eşlerine tahsisli araçlara, yerleşke içerisinde bulunan Banka ve PTT personeline (indirimli fiyattan) verilir. Söz konusu personelin İç Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe düzenleyerek başvurması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Misafirlerin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlara, kendisi ve eşi kullanması şartı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • İşletme sahiplerinin taşıt pulu alabilmeleri için ticari sicil gazetesi, çalışanların taşıt pulu alabilmeleri için çalıştığı şirket tarafından SGK’ ya yatırılan son aya ait primini gösterir Sigortalı Hizmet Listesi getirmeleri zorunludur.
 • Misafir taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir ve kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

VAKIF TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı, Bilgi Teknolojileri Sanayi, Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri, EBİ, Mustafa Parlar Vakfı ile ODTÜ TÜBİTAK (UZAY, SAGE, MAM, ULAKBİLİM), ODTÜ-BİLTİR Merkezi, TEKNOPARK ve KOSGEB personeline, Kurumları tarafından İç Hizmetler Müdürlüğüne hitaben düzenledikleri dilekçenin onaylanması halinde en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Vakıf personelinin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlara, kendisi ve eşi kullanması şartı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Vakıf taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir ve kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

 

MİSAFİR-2 TAŞIT PULU

a) ODTÜ Öğrenci Veli Gurubu:

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

Lisans, Lisansüstü ve Özel Öğrenci velilerine verilir.

 • Öğrencinin öğrenci taşıt pulu alamaması durumunda velisine en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. Veli taşıt pulu bulunan araçları öğrenciler kullanamaz ve araç yerleşke içerisine park edilemez. Söz konusu durumların tespit edilmesi halinde taşıt pulu iptal edilir.  Öğrencinin kendisine ait araç satın alması veya öğrenci taşıt pulu alması halinde veli taşıt pulu iade edilmelidir.
 • Söz konusu taşıt pulları her eğitim-öğretim yılı başında verilir, kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her eğitim-öğretim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

b)  9 / 23 Saat Gurubu:

Bu taşıt pulları 09.00 – 23.00 saatleri arasında geçerlidir.

Yerleşkemize Yiyecek, İçecek Makinesi ve Paket Servis Hizmeti Veren Firmalar;

 • Paket servisi yapan firmaların İç Hizmetler Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazarak Müdürlükten onay alması gerekmektedir.
 • Söz konusu işletme sahiplerinin kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 2 adet taşıt pulu, Misafir taşıt pulu ücretinden verilir.
 • Bu taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir. Bu taşıt pulu ücreti farklıdır.

Havuz Üyeleri;

 • Havuz üyelerine, Havuz Müdürlüğünden verilen üye kimliği karşılığında, kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçları için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, aylık olarak ücretlendirilir, belirlenen özel tarih aralığı için geçerlidir ve kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

Spor Kulübü Üyeleri;

 • Spor Müdürlüğü veya Spor Kulübü üyelerinin, üye oldukları birim (Spor Müdürlüğü veya Spor Kulübü) tarafından üyeliklerini teyit eden bir dilekçe düzenlenmesi ve bu dilekçenin İç Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 2 adet taşıt pulu verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, aylık olarak ücretlendirilir, belirlenen özel tarih aralığı için geçerlidir ve kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

c) 6 / 21 Saat Gurubu:

Bu taşıt pulları 06.00-21.00 saatleri arasında geçerlidir.

Kreş – Yuva Velileri,

 • Kreş-Yuva Müdürlüğünden gönderilen öğrenci ve veli isim listesi karşılığında verilir.
 • Velinin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi adına kayıtlı veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 2 adet taşıt pulu verilir. İkinci taşıt pulu ücreti farklıdır.
 • Söz konusu taşıt pulları her eğitim-öğretim yılı başında verilir, sadece verildiği eğitim-öğretim yılı için geçerlidir Kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her eğitim-öğretim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

C Plakalı Servisler,

 • Üniversitemiz personelinin yakınlarına taşımacılık hizmeti veren servis araçlarının taşıt pulu alabilmesi için, personelin konuyla ilgili dilekçe düzenleyerek İç Hizmetler Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her eğitim-öğretim yılı başında verilir, sadece verildiği eğitim-öğretim yılı için geçerlidir Kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her eğitim-öğretim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

 

Damacana Su Firmaları, Kargo Firmaları, PTT Resmi Araçları, İlaç (Depo) Firmaları, Tüp-Gaz Firmalarına,

 • Yukarıda belirtilen işletme yetkililerinin, yerleşkemizde dağıtım yaptığı işletmelerinin kaşelerinin de bulunduğu bir dilekçe düzenleyerek İç Hizmetler Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • İşletme sahiplerinin kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 3 adet taşıt pulu verilir. İlk taşıt pulu normal taşıt pulu ücretinden, ikinci taşıt pulu %100 artışlı ücretle, üçüncü taşıt pulu ise Misafir taşıt pulu ücretinden verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir Kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

 

d) Plasiyer Grubu:

Bu taşıt pulları 06.00 – 08.00 ve 10.00- 16.00 saatleri arasında geçerlidir.

Gıda, İçecek, Kırtasiye, Temizlik Malzemesi vb. Malzeme Getiren Firma Araçlarına,

 • Yukarıda belirtilen işletme yetkililerinin, yerleşkemizde dağıtım yaptığı işletmelerinin kaşelerinin de bulunduğu bir dilekçe düzenleyerek İç Hizmetler Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • İşletme sahiplerinin kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 3 adet taşıt pulu verilir. İlk taşıt pulu normal taşıt pulu ücretinden, ikinci taşıt pulu %100 artışlı ücretle, üçüncü taşıt pulu ise Misafir taşıt pulu ücretinden verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir Kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

e) Yabancı Diller Yüksekokulu Kursiyerleri:

Bu taşıt pulları Hafta sonu 08.30 – 15.30 saatleri arası, Hafta içi Akşam 17.30 – 22.30 saatleri arasında geçerlidir.

 • Yabancı Diller Yüksekokulu kurs ofisinden gelen listeler karşılığında, kursiyerin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her kurs dönemi başında verilir, sadece verildiği dönem için geçerlidir Kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her kurs dönemi başında yenilenmesi zorunludur.

 


Son Güncelleme:
14/11/2022 - 14:50