Sayı : 79667519-010.07.01-E.25

Konu : Odtü Geçici Giriş Kartı

  

DUYURU

 

            Üniversitemizin A-1, A-2 Metro, A-4 ve A-7 kapılarından yerleşkemize giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere verilen 2020 yılı ODTÜ Geçici giriş kartının kullanım süresi 31.12.2020 tarihinde bitecektir.

             Geçici giriş kartı almak isteyenlerin, görevli oldukları birimlerden aldıkları, Üniversitedeki görevlerinin 2021 yılında da devam ettiğini belirtir bir yazı, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı, SGK bildirgesi (Son aya ait internet çıktısı ve emekli çalışanlar için SGK destek priminin yattığına dair internet çıktısı) fotokopisi ve bir resim ile 31.12.2020 tarihine kadar İç Hizmetler Müdürlüğü kimlik ofisine başvurmaları gerekmektedir. 2021 yılı kimlik ücreti 10 (On) TL'di

            Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Orhan ÖZAYDIN

                                                                                                                                                                                                                                                    İç Hizmetler Müdür V.

 

Dağıtım: Ticari İşletmeler


Sayı:   79667519-010.07.01-E.25

Konu: ODTÜ Geçici Giriş Kartı 

 

DUYURU

             Üniversitemizin A-1, A-2 Metro, A-4 ve A-7 kapılarından yerleşkemize giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere verilen 2020 yılı ODTÜ Geçici giriş kartının kullanım süresi 31.12.2020 tarihinde bitecektir.

             Geçici giriş kartı almak isteyenlerin, görevli oldukları birimlerden aldıkları, Üniversitedeki görevlerinin 2021 yılında da devam ettiğini belirtir bir yazı, ve bir resim ile 31.12.2020 tarihine kadar İç Hizmetler Müdürlüğü kimlik ofisine başvurmaları gerekmektedir. 2021 yılı kimlik ücreti 10 (On) TL'dir.

              Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Orhan ÖZAYDIN

                                                                                                                                                                                                                                                    İç Hizmetler Müdür V.

Dağıtım: Akademik Lojmanlar


Son Güncelleme:
21/12/2020 - 15:50