Sayı : 79667519-000-E.50087

Konu : Odtü Geçici Giriş Kartı

  

DUYURU

 

            Üniversitemizin A-1, A-2 Metro, A-4 ve A-7 kapılarından yerleşkemize giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere verilen 2021 yılı ODTÜ Geçici giriş kartının kullanım süresi 31.12.2021 tarihinde bitecektir.

             Geçici giriş kartı almak isteyenlerin, görevli oldukları birimlerden aldıkları, Üniversitedeki görevlerinin 2022 yılında da devam ettiğini belirtir bir yazı, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı, SGK bildirgesi (Son aya ait internet çıktısı ve emekli çalışanlar için SGK destek priminin yattığına dair internet çıktısı) fotokopisi ve bir resim ile 31.12.2021 tarihine kadar İç Hizmetler Müdürlüğü kimlik ofisine başvurmaları gerekmektedir. 2022 yılı kimlik ücreti 12,50  TL'dir.

            Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Prof.Dr. Türker ÖZKAN

                                                                                                                                                                                                                                                        Genel Sekreter V.

 

Dağıtım: Ticari İşletmeler


Sayı:   79667519-000-E.50089

Konu: ODTÜ Geçici Giriş Kartı 

 

DUYURU

             Üniversitemizin A-1, A-2 Metro, A-4 ve A-7 kapılarından yerleşkemize giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere verilen 2021 yılı ODTÜ Geçici giriş kartının kullanım süresi 31.12.2021 tarihinde bitecektir.

             Geçici giriş kartı almak isteyenlerin, görevli oldukları birimlerden aldıkları, Üniversitedeki görevlerinin 2022 yılında da devam ettiğini belirtir bir yazı, ve bir resim ile 31.12.2021 tarihine kadar İç Hizmetler Müdürlüğü kimlik ofisine başvurmaları gerekmektedir. 2022 yılı kimlik ücreti 12,50 TL'dir.

              Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Prof.Dr. Türker ÖZKAN

                                                                                                                                                                                                                                                         Genel Sekreter V.

Dağıtım: Akademik Lojmanlar


Son Güncelleme:
28/12/2021 - 16:35