İSTENEN BELGELER:

• ODTÜ kimlik kartı,

• Sürücü belgesi ve Ruhsat,

• Ruhsat sahibinin yakınlığını belgeleyici, nüfus cüzdanı, aile cüzdanın aslı veya fotokopisi,

• İşletme sahipleri ve şirket araçları için ticari sicil gazetesi ve şirketin kiralık araçları için araç kiralama sözleşmesi, çalışanların taşıt pulu alabilmeleri için çalıştıkları şirket tarafından SGK'ya yatırılan son aya ait primi gösterir sigortalı hizmet listesi,

• Dilekçe ile taşıt pulu talep edeceklerin dilekçe ekine, ruhsat ve nüfus cüzdanının (ruhsat tescil sayfası) tek sayfaya çekilmiş fotokopisini ve diğer belgeleri eklemesi gerekmektedir.

• Engelli öğrenci ya da personelimize (engel durumunun %40 ve üzerinde olduğunu belgelemek kaydıyla), Genel Sekreterlik Makamına iletilecek dilekçenin onayı ile ücretsiz taşıt pulu verilir. Dilekçe ekine engelli kimlik fotokopisi (İstendiğinde aslı ile teyit edilmesi gerekebilir.) ve yetkili tam teşekkülü hastaneden alınan heyet raporun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

• Genel kurallar dışında kalan her türlü taşıt pulu talebine Genel Sekreterlik makamına iletilecek dilekçe sonucuna göre işlem yapılır.


Son Güncelleme:
29/09/2021 - 13:03