İLAN VE DUYURULAR

Yerleşkemiz içerisinde Yönetim Kararı ile belirlenen yerlere ilan ve duyuru asılması için talepte bulunacak Öğrenci, Firma, Kamu Kurumları tüm gerçek ve tüzel kişiler tarafından Genel Sekreterlik Yardımcılığı Makamına dilekçe yazılması ve Üniversitemiz Evrak Arşiv Müdürlüğü'ne dilekçenin elden teslim edilmesi gerekmektedir, başvuru dilekçesinde süre ve kaç adet asılacağı belirtilmeli, ilan, afiş vb. nin bir nüsha örneği dilekçeye eklenmelidir.

Makam onayı almayan, kaşesiz afiş, ilan, duyuru ve pankartların açık/kapalı mekanlara asılması kesinlikle yasaktır, tespiti halinde Üniversitemiz personelince toplanacaktır.

Talep Edilen İlan ve Duyurularla İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar

• Kültürel Etkinlikler

• Bilimsel Etkinlikler

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen Seminer, Panel ve Farkındalık Duyuruları

• Yayınlanması Zorunlu İlanlar

• Kamu Yararına olan İlan ve Duyurular

• Üniversite Bölüm ve Birimlerinden Gelen İlan ve Duyurular

Bu standartlar dışında kalan (kiralama, kurs, iş, reklam vb. ilanların asılması uygun görülmemektedir.)


Son Güncelleme:
26/01/2024 - 09:20