Değerli Mensuplarımız,

14 Nisan 2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" başlıklı 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde belirtilen tedbirlere ek olarak, 26.04.2021 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarihli "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yazısı gereğince aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılması ihtiyacı oluşmuştur.

Rektörlük Makamı tarafından 14.04.2021 tarihinde yayımlanan "2021/8 sayılı Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" konulu duyuruya ek olarak yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Bu düzenlemeler, personelin çalıştırılma biçimine bakılmaksızın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalışan tüm personeli kapsar.

2- Üniversitemizde çalışma saatlerine, 10.00-16.00 saatleri arasında devam edilecektir.

3- Üniversitemizde akademik personel olarak görev yapmakta olan ve idari görevi bulunan yöneticiler (Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı vb) ile idari personel olup, idari ve akademik birimlerde görev yapmakta olan yöneticilerden en az birinin görevinin başında bulunması koşuluyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın Üniversitemizde hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışma süreci devam edilecektir.

4- Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşların tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır.

5- Üniversitemizin hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak personel için birim yöneticisi tarafından bu durumu ortaya koyan örneği ekte gönderilmekte olan görev belgesi düzenlenmesi işlemine devam edilecek olup, ilgili personel görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır.

6- Uygulamada birim/bölüm amirleri COVID-19 salgını devam ettiği sürece ihtiyacı karşılayacak seviyede asgari personel bulundurmak şartıyla, birimlerindeki/bölümlerindeki personel planlamasını yapmakla yetkilidir. Bu planlamanın 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması, yapılan planlamaya ilişkin bilgilerin, birim/bölüm amirlerinin EBYS üzerinden Rektörlüğe bildirmesi gerekmektedir. Yapılan bildirimler, Personel Daire Başkanlığı tarafından personelin çalışma durumu sorumluluk/yetki açısından takip edilecektir.

Bilgilerinizi rica eder, bu süreçte tüm personelimize destekleri ve gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Rektörlük


Son Güncelleme:
27/04/2021 - 20:23