EYMİR GÖLÜ YERLEŞKESİNDE

BULUNAN İŞLETMELERİN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİK KURALLARI

1. Eymir Gölü yerleşkesi içerisinde bulunan özel işletmelerde yapılacak; nişan, düğün, davet vb... etkinlikler için İç Hizmetler Müdürlüğü web sayfasında bulunan "Eymir Gölü İşletme Etkinlik Talep formu" dolduracak ve İç Hizmetler Müdürlüğüne ihm@metu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilecektir.

2. Etkinlik için Eymir Gölü Yerleşkesine giriş yapacak her bir araç için 20 TL ücret alınacaktır.

3. Etkinlik talep formunda; nişan, düğün, davet vb... etkinlik için gelecek araç sayısı bildirilecektir. İşletme tarafından bildirilen sayı üzerinde gelen araçlar Eymir Gölü yerleşkesine alınmayacaktır.

4. İç Hizmetler Müdürlüğünce gönderilecek Onay e-postası sonrası Özel İşletmeler etkinlik için gelecek araç sayısınca toplam ücreti; ODTÜ Döner Sermaye Müdürlüğünün ODTÜ Ziraat Bankası Şubesi IBAN TR80 00010015 3708 9807 0050 31 nolu hesabına yatıracaklardır.

5. Onay e-postası çıktısı, talep formu ve banka dekontu etkinlik öncesinde Eymir Göl Amirliğine teslim edilecektir.

6. İşletmelere gelen misafir araçları Üniversite Yönetiminin belirlediği Eymir Göl kurallarına uymak zorundadır. İşletmeler bu kuralların uygulanmasından sorumludur.