Değerli Mensuplarımız,

14 Nisan 2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" başlıklı 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde belirtilen tedbirlere ek olarak, 26.04.2021 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarihli "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yazısı gereğince ve bununla eşgüdümlü olacak düzenlemelerin ODTÜ Kampüsü ve Eymir Gölü'nde yapılması zarureti doğmuştur.

Buna göre;

1) Tam kapanma yasağının uygulanacağı tarih ve saatlerde yerleşkeye ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

2) ODTÜPass sistemi Çarşamba 16.00 dan itibaren kullanıma geçici süre ile kapatılacaktır.

3) Tam kapanma yasağının uygulanacağı tarihlerde yerleşkeye sadece çalışma izin belgesi olan personelimiz, İçişleri Bakanlığı'nın yazısı kapsamında izinli faaliyet gösteren kişi, kurum, kuruluş temsilci ve çalışanları kabul edilecektir.

4) Tam kapanma yasağının uygulanacağı tarihlerde Stadyum kullanıma ve faaliyete kapatılacaktır.

5) Yurtlarda ve Konukevi'nde kalmayan öğrenciler kısıtlama tarihleri arasında izin belgeleri olmadıkça kampüse kabul edilmeyecektir.

6) Tam kapanma yasağının uygulanacağı tarihlerde Eymir Gölü kullanıma ve faaliyete kapatılacaktır.

7) Tam kapanma yasağının uygulanacağı tarihlerde İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarihli "Tam Kapanma Tedbirleri" kapsamında ülke genelinde, ODTÜ Kampüsü ve Eymir Gölü ile ilgili yerlerde denetim uygulamaları beklenmektedir. Kampüs içi hareketlilik ve biraraya gelmelerin "Tam Kapanma Tedbirleri" dikkate alınarak yapılması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi rica eder, bu süreçte tüm personelimize destekleri ve gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Rektörlük


Son Güncelleme:
27/04/2021 - 20:31