1-PERSONEL TAŞIT PULLARI

a) AKADEMİK PERSONEL TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • Öğretim üyesi, öğretim görevlisi kadrolarında çalışan ve emekli olan Akademik personele verilir.
 • Halen çalışan Akademik personelin kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 3 adet verilir. 3. Araçtan sonraki taşıt pulu misafir ücretinden verilir.
 • Akademik personelin adına kayıtlı taşıt pulu yoksa annesi, babası, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi adına kayıtlı araçlar için, yerleşke içerisinde kendisinin kullanacağını yazılı olarak beyan etmesi durumunda en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. Akademik personelin kendi adına araç satın alması durumunda daha önce verilen taşıt pulu iade alınır.
 • Emekli olacak Akademik personelin ilişik kesme işlemi esnasında, adına kayıtlı 1 adet taşıt pulu dışında, diğer taşıt pullarının tamamını iade etmesi zorunludur.
 • Emekli olan Akademik personelin kendisi, eşi, çocukları veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçları için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. 2. Araçtan sonraki taşıt pulu misafir ücretinden verilir.

b) AKDEMİK PERSONEL SÜRELİ TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • Araştırma Görevlilerine, DOSAP kapsamındaki Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlilerine verilir.
 • Çalışan personelim kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Taşıt pulu süreli olduğundan, her yılın Ocak ayından itibaren süre uzatma işlemi yapılması zorunludur.
 • İlişik kesme işlemi esnasında taşıt pulunun iade edilmesi zorunludur.

c) İDARİ PERSONEL TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • Memur, Sürekli İşçi, Geçici İşçi, Sözleşmeli İşçi ve emekli personele verilir.
 • Çalışan personelin kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 3 adet verilir. 3. Araçtan sonraki taşıt pulu misafir ücretinden verilir.
 • Çalışan Personelin adına kayıtlı taşıt pulu yoksa annesi, babası, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi adına kayıtlı araçlar için, yerleşke içerisinde kendisinin kullanacağını yazılı olarak beyan etmesi durumunda en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. İdari personelin kendi adına araç satın alması durumunda daha önce verilen taşıt pulu iade alınır.
 • TAB ve sözleşmeli Proje personelinin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. Taşıt pulu süreli olduğundan, her yılın Ocak ayından itibaren süre uzatma işlemi yapılması zorunludur.
 • Emekli olacak İdari personelin ilişik kesme işlemi esnasında, adına kayıtlı 1 adet taşıt pulu dışında, diğer taşıt pullarının tamamını iade etmesi zorunludur.
 • Emekli olan İdari personelin kendisi, eşi, çocukları veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçları için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.

d) LOJMAN TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • Lojmanda oturan personelin annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi için lojmanda oturduğunu belgelemek kaydıyla dilekçeyle başvurulması ve uygun görülmesi halinde en fazla 3 adet taşıt pulu verilir. 2. Araçtan sonraki taşıt pulu misafir ücretinden verilir.
 • Lojmanlarımızda ikamet eden personelin, lojmandan ayrılırken taşıt pullarını iade etmesi zorunludur.

2-ÖĞRENCİ TAŞIT PULLARI

a) SARI TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • Lisans, Lisansüstü öğrencileriyle, Yabancı Diller Yüksekokulunun uzun süreli kursiyerleri (sertifika programı) ve özel öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında Fakülte/Bölüm Başkanlıklarınca oluşturulacak kontenjan listesine göre verilir.
 • Öğrencinin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet verilir.
 • Öğrencilerin adına kayıtlı taşıt pulu yoksa teyzesi, halası, amcası, dayısı adına kayıtlı araçlara taşıt pulu alabilmeleri için; yakınlığın belgelenmesi ve noterden alınacak aracın öğrencinin kullanımına tahsis edildiğine ilişkin vekâletnameye istinaden, Genel Sekreterlik makamından onay almak koşuluyla 1 adet taşıt pulu verilir. Öğrencinin kendi adına araç satın alması durumunda daha önce verilen taşıt pulu iade edilmelidir.
 • Lisansüstü öğrencilerinin herhangi bir şirkette çalışması durumunda, şirket tarafından kendilerine tahsis edilen araçlara taşıt pulu alabilmeleri için; yine şirket tarafından düzenlenecek resmi yazıyla İç Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Öğrenci taşıt pulu verilen araç yerleşke içerisinde öğrencinin kendisi, eşi, anne ve babası veya Üniversitemiz öğrencisi olan kardeşleri tarafından kullanılabilir.
 • Üniversitemizden mezun olup tekrar öğrenciliğe dönenlere öğrenci taşıt pulu verilir.
 • ODTÜ Vakfı ve bağlı kuruluşlarında veya ODTÜ TÜBİTAK (UZAY, SAGE, MAM) bünyesinde çalışan Üniversitemiz öğrencilerine, öğrenci taşıt pulu tam fiyat ücretinden verilir.
 • Üniversitemiz öğrencisi olup Spor Müdürlüğü veya Spor Kulübünde antrenör olarak çalışan öğrencilere, öğrenci taşıt pulu tam fiyat ücretinden verilir.
 • Öğrenci taşıt pulları her eğitim-öğretim yılı başında verilir, sadece verildiği eğitim-öğretim yılı için geçerlidir ve her eğitim-öğretim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

 Araçlarında sarı taşıt pulu olan öğrenciler, Bölümlerde öğrencilere ayrılan park yerlerini, Kültür ve Kongre Merkezi otoparkını, Kütüphane otoparkını, Kafeterya otoparkını ve Yurtlar bölgesinde öğrenciler için ayrılmış otoparkları kullanabilirler.

b) KAHVERENGİ TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • Lisans, Lisansüstü öğrencileriyle, Yabancı Diller Yüksekokulunun uzun süreli kursiyerleri (Sertifika programı) ve özel öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında Fakülte/Bölüm Başkanlıklarınca oluşturulacak kontenjan listesine göre verilir.
 • Öğrencinin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Öğrencinin adına kayıtlı taşıt pulu yoksa teyzesi, halası, amcası, dayısı adına kayıtlı araçlar için yakınlığını belgelemek ve noterden alınacak kullanım vekâletine istinaden Genel Sekreterlik makamına iletilecek; yerleşke içerisinde aracı sadece kendisinin kullanacağını yazılı olarak taahhüt ettiği dilekçenin onaylanması ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. Öğrencinin kendi adına araç satın alması durumunda daha önce verilen taşıt pulu iade edilmelidir.
 • Lisansüstü öğrencilerinin herhangi bir şirkette çalışması ve adına kayıtlı taşıt pulu olmaması durumunda, şirket tarafından kendilerine tahsis edilen araçlara taşıt pulu alabilmeleri için; yine şirket tarafından düzenlenecek resmi yazıyla İç Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Öğrenci taşıt pulu verilen araç yerleşke içerisinde öğrencinin kendisi, eşi, anne ve babası veya Üniversitemiz öğrencisi olan kardeşleri tarafından kullanılabilir.
 • Üniversitemizden mezun olup tekrar öğrenciliğe dönenlere, öğrenci taşıt pulu verilir.
 • ODTÜ Vakfı ve bağlı kuruluşlarında veya ODTÜ TÜBİTAK (UZAY, SAGE, MAM) bünyesinde çalışan Üniversitemiz öğrencilerine, öğrenci taşıt pulu tam fiyattan verilir.
 • Üniversitemiz öğrencisi olup Spor Müdürlüğü veya Spor Kulübünde antrenör olarak çalışan öğrencilere, öğrenci taşıt pulu tam fiyattan verilir.
 • Öğrenci taşıt pulları her eğitim-öğretim yılı başında verilir, sadece verildiği eğitim-öğretim yılı için geçerlidir ve her eğitim-öğretim yılı başında yenilenmesi zorunludur.
 • Araçlarında Kahverengi taşıt pulu olan öğrenciler sadece Spor Merkezi yanı (MODSİMMER Uygulama Merkezi karşısı) park yeri, Kıyı Liman Laboratuvarı Güney bölgesi park yeri, Yalıncak yolu uydu park yeri, A-2 Metro kapısı park yeri ve Yurtlar bölgesinde kendilerine ayrılan park yerlerini kullanabilirler.  Kafeterya, Kültür ve Kongre Merkezi veya Bölümlerde öğrencilere ayrılan park yerlerini kullanamazlar. 

c) MEZUN TAŞIT PULU     

Bu taşıt pulları hafta içi 10.00 - 20.00 hafta sonu 08.30 - 20.00 saatleri arasında geçerlidir.

 • Ön lisans, Lisans, Lisansüstü mezunu olan ve Üniversitemizde aktif öğrenciliği bulunmayan mezunların kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Mezunların herhangi bir şirkette çalışması ve adına kayıtlı taşıt pulu olmaması durumunda, şirket tarafından kendilerine tahsis edilen araçlara taşıt pulu alabilmeleri için; yine şirket tarafından düzenlenecek resmi yazıyla İç Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Mezun taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir ve her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

3- MİSAFİR TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 06.00 – 24.00 saatleri arasında geçerlidir.

 • Ticari işletme sahipleri ve çalışanlarına, ticari taksiler ve toplu taşıma araçlarına, Spor Kulübü antrenörlerine en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Ek görevli (part-time), ziyaretçi öğretim elemanı ve ziyaretçi Araştırma Görevlilerine, personel eşlerine tahsisli araçlara, yerleşke içerisinde bulunan Banka ve PTT personeline (indirimli fiyattan) verilir. Söz konusu personelin İç Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe düzenleyerek başvurması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Misafirlerin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • İşletme sahiplerinin taşıt pulu alabilmeleri için ticari sicil gazetesi, çalışanların taşıt pulu alabilmeleri için çalıştığı şirket tarafından SGK’ ya yatırılan son aya ait primini gösterir Sigortalı Hizmet Listesi getirmeleri zorunludur.
 • Misafir taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir ve kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

4-VAKIF TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri, EBİ , Mustafa Parlar Vakfı personeli ile ODTÜ TÜBİTAK (UZAY, SAGE, MAM), TEKNOPARK ve KOSGEB personeline, Kurumları tarafından İç Hizmetler Müdürlüğüne hitaben düzenledikleri dilekçenin onaylanması halinde en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Vakıf personelinin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Vakıf taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir ve kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

5-TEKNOKENT TAŞIT PULU   

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

 • TEKNOKENT ve KOSGEB bünyesinde faaliyet gösteren şirketlere, şirket çalışanlarına ve servis araçlarına, en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Çalışanların kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Şirketin başlıklı kâğıdına İç Hizmetler Müdürlüğüne hitaben yazılan taşıt pulu talep dilekçesini, Teknokent yönetiminden şirket faaliyetinin halen devam ettiğine dair onay alındıktan sonra resmi yazıyla İç Hizmetler Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
 • İşletme sahipleri ve şirket araçlarının taşıt pulu için ticari sicil gazetesi, şirketin kiralık araçları için araç kiralama sözleşmesi, çalışanların ise taşıt pulu alabilmeleri için çalıştıkları şirket tarafından SGK’ya yatırılan son aya ait primi gösterir sigortalı hizmet listesi getirmeleri zorunludur.
 • Bu taşıt pulları A-4, A-7, A-8 ve Teknokent A-7 kapılarından giriş çıkış yapabilir.
 • Teknokent taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir ve kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

6-KOLEJ TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 07.00 - 20.00 saatleri arası geçerlidir.

 • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulu öğrenci velilerine ve okul servis araçlarına Okul yönetimi tarafından gönderilen öğrenci-veli listesi karşılığında verilir.
 • Kolej velisin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 2 adet taşıt pulu verilir. İkinci taşıt pulu %100 artışlı ücretle verilir.
 • Bu taşıt pulları A-4, A-7 ve Kolej A-7 kapılarından giriş çıkış yapabilir.
 • Kolej taşıt pulları her her eğitim-öğretim yılı başında verilir, sadece verildiği eğitim yılı için geçerlidir ve kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her eğitim-öğretim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

7-  MİSAFİR-2 TAŞIT PULU

a) ODTÜ Öğrenci Veli Gurubu:

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

Lisans, Lisansüstü ve Özel Öğrenci velilerine verilir.

 • Öğrencinin öğrenci taşıt pulu alamaması durumunda velisine en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. Veli taşıt pulu bulunan araçları öğrenciler kullanamaz ve araç yerleşke içerisine park edilemez. Söz konusu durumların tespit edilmesi halinde taşıt pulu iptal edilir.  Öğrencinin kendisine ait araç satın alması veya öğrenci taşıt pulu alması halinde veli taşıt pulu iade edilmelidir.
 • Söz konusu taşıt pulları her eğitim-öğretim yılı başında verilir, aylık olarak ücretlendirilir, belirlenen özel tarih aralığı için geçerlidir ve kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her eğitim-öğretim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

b)  9 / 23 Saat Gurubu:

Bu taşıt pulları 09.00 – 23.00 saatleri arasında geçerlidir.

Yerleşkemize Yiyecek, İçecek Makinesi ve Paket Servis Hizmeti Veren Firmalar;

 • Paket servisi yapan firmaların İç Hizmetler Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazarak Müdürlükten onay alması gerekmektedir.
 • Söz konusu işletme sahiplerinin kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 2 adet taşıt pulu, Misafir taşıt pulu ücretinden verilir.
 • Bu taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir. Bu taşıt pulu ücreti farklıdır.

Havuz Üyeleri;

 • Havuz üyelerine, Havuz Müdürlüğünden verilen üye kimliği karşılığında, kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçları için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, aylık olarak ücretlendirilir, belirlenen özel tarih aralığı için geçerlidir ve kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

Spor Kulübü Üyeleri;

 • Spor Müdürlüğü veya Spor Kulübü üyelerinin, üye oldukları birim (Spor Müdürlüğü veya Spor Kulübü) tarafından üyeliklerini teyit eden bir dilekçe düzenlenmesi ve bu dilekçenin İç Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 2 adet taşıt pulu verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, aylık olarak ücretlendirilir, belirlenen özel tarih aralığı için geçerlidir ve kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

c) 6 / 21 Saat Gurubu:

Bu taşıt pulları 06.00 -21.00 saatleri arasında geçerlidir.

Kreş – Yuva Velileri,

 • Kreş-Yuva Müdürlüğünden gönderilen öğrenci ve veli isim listesi karşılığında verilir.
 • Velinin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi adına kayıtlı veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 2 adet taşıt pulu verilir. İkinci taşıt pulu ücreti farklıdır.
 • Söz konusu taşıt pulları her eğitim-öğretim yılı başında verilir, sadece verildiği eğitim-öğretim yılı için geçerlidir Kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her eğitim-öğretim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

C Plakalı Servisler,

 • Üniversitemiz personelinin yakınlarına taşımacılık hizmeti veren servis araçlarının taşıt pulu alabilmesi için, personelin konuyla ilgili dilekçe düzenleyerek İç Hizmetler Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her eğitim-öğretim yılı başında verilir, sadece verildiği eğitim-öğretim yılı için geçerlidir Kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her eğitim-öğretim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

Damacana Su Firmaları, Kargo-Kurye Firmaları, PTT Resmi Araçları, İlaç (Depo) Firmaları, Tüp-Gaz Firmalarına,

 • Yukarıda belirtilen işletme yetkililerinin, yerleşkemizde dağıtım yaptığı işletmelerinin kaşelerinin de bulunduğu bir dilekçe düzenleyerek İç Hizmetler Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • İşletme sahiplerinin kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 3 adet taşıt pulu verilir. İlk taşıt pulu normal taşıt pulu ücretinden, ikinci taşıt pulu %100 artışlı ücretle, üçüncü taşıt pulu ise Misafir taşıt pulu ücretinden verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir Kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

d) Plasiyer Grubu:

Bu taşıt pulları 06.00 – 08.00 ve 10.00 - 16.00 saatleri arasında geçerlidir.

Gıda, İçecek, Kırtasiye, Temizlik Malzemesi vb. Malzeme Getiren Firma Araçlarına,

 • Yukarıda belirtilen işletme yetkililerinin, yerleşkemizde dağıtım yaptığı işletmelerinin kaşelerinin de bulunduğu bir dilekçe düzenleyerek İç Hizmetler Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • İşletme sahiplerinin kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 3 adet taşıt pulu verilir. İlk taşıt pulu normal taşıt pulu ücretinden, ikinci taşıt pulu %100 artışlı ücretle, üçüncü taşıt pulu ise Misafir taşıt pulu ücretinden verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her takvim yılı başında verilir, sadece verildiği yıl için geçerlidir Kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her takvim yılı başında yenilenmesi zorunludur.

e) Yabancı Diller Yüksekokulu Kursiyerleri:

Bu taşıt pulları Hafta sonu 08.30 – 15.30 saatleri arası, Hafta içi Akşam 17.30 – 22.30 saatleri arasında geçerlidir.

 • Yabancı Diller Yüksekokulu kurs ofisinden gelen listeler karşılığında, kursiyerin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.
 • Söz konusu taşıt pulları her kurs dönemi başında verilir, sadece verildiği dönem için geçerlidir Kullanımına devam edilmek istenmesi halinde her kurs dönemi başında yenilenmesi zorunludur.

 İSTENEN BELGELER:

 • ODTÜ kimlik kartı,
 • Sürücü belgesi ve Ruhsat,
 • Ruhsat sahibinin yakınlığını belgeleyici, nüfus cüzdanı, aile cüzdanın aslı veya fotokopisi,
 • İşletme sahipleri ve şirket araçları için ticari sicil gazetesi ve şirketin kiralık araçları için araç kiralama sözleşmesi, çalışanların taşıt pulu alabilmeleri için çalıştıkları şirket tarafından SGK’ya yatırılan son aya ait primi gösterir sigortalı hizmet listesi,
 • Dilekçe ile taşıt pulu talep edeceklerin dilekçe ekine, ruhsat ve nüfus cüzdanının (ruhsat tescil sayfası) tek sayfaya çekilmiş fotokopisini ve diğer belgeleri eklemesi gerekmektedir.
 • Engelli öğrenci ya da personelimize (engel durumunun %40 ve üzerinde olduğunu belgelemek kaydıyla), Genel Sekreterlik Makamına iletilecek dilekçenin onayı ile ücretsiz taşıt pulu verilir. Dilekçe ekine engelli kimlik fotokopisi  (İstendiğinde aslı ile teyit edilmesi gerekebilir.) ve yetkili tam teşekkülü hastaneden alınan heyet raporun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.
 • Genel kurallar dışında kalan her türlü taşıt pulu talebine Genel Sekreterlik makamına iletilecek dilekçe sonucuna göre işlem yapılır.
 • Taşıt pulu çalındığında veya kaybolduğunda İç Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile bildirilmesi zorunludur. İncelemeler sonucunda uygun görülürse yeni taşıt pulu; çalındığını belgelemek kaydıyla maliyet ücretinden, kaybolduğunda ise aldığı taşıt pulu ücretinden %50 indirim yapılarak yeni taşıt pulu verilir.

 KULLANIM ŞEKLİ:

 • Taşıt pulunun araç ön camına, rahatlıkla görülebilecek bir şekilde yapıştırılması zorunludur.
 • Kişinin statüsüne göre verilen taşıt pulu başka araçlarda veya başka şahıslar tarafından kullanılamaz.
 • Sürücüler taşıt pullarına göre belirlenen günler, saatler arasında ve girişi uygun görülen kapılardan giriş – çıkış yapabilirler.
 • Taşıt pulları taahhütnamede belirtilen tarih aralığında geçerlidir. Süresi dolmuş taşıt pullarının kullanımına devam edilmek istenmesi halinde yenilenmesi zorunludur.
 • Yenilenmeyen ve süresi dolmuş taşıt pulları geçersizdir. Bu taşıt pulları tespit edilmesi halinde görevliler tarafından tutanak düzenlenerek alınır.
 • Herhangi bir nedenle taşıt pullarına ihtiyaç duyulmaması halinde, taşıt pulunun alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde iade edilmesi durumunda, taşıt pulunun kullanıldığı günlerin ücreti ve taşıt pulu maliyeti düşülerek geri kalan bedel iade edilir. Bunun dışında herhangi bir geri ödeme ya da iade yapılamaz.
 • Aracın satılması ya da plaka değişikliği durumlarında, bilgi güncellemesi amacıyla bu değişikliğin taşıt pulu ofisine bildirilmesi ve taşıt pulunun çıkartılarak iade edilmesi zorunludur.
 • Oluşabilecek her türlü adli ve idari olaylardan araç taşıt pulu sahibi sorumludur.
 • Duyuruda belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edildiğinde Rektörlük tarafından taşıt pulu süreli/süresiz iptal edilir.
 •  Otoparklar dışında kalan alanlara, kaldırımlara, yol kenarlarına ve taşıt pulu statüsüne uygun olmayan park yerlerine park ettikleri tespit edilen araç sürücülerinin taşıt pulları süreli olarak ve tekrarı halinde süresiz olarak iptal edilir.
 • Otoparklarda engelli sürücüler için ayrılan park yerlerine diğer sürücülerin park etmesi yasaktır. Tespit edilmesi halinde taşıt pulları süreli veya süresiz olarak iptal edilir.

Son Güncelleme:
18/09/2019 - 09:34