ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kapı Kontrol Talimatı

1. Giriş Kapılarında görevli olan Danışma Gözetim ve Denetim Görevlileri, Bekçiler, Özel Güvenlik Görevlileri bu yönergede belirtilen kuralları bilmek ve uygulamakla yükümlüdürler. Yerleşke giriş kapılarında çalışan tüm personel, mesai saatleri içerisinde kıyafetleri temiz, düzenli, saç ve sakalları tıraşlı halde bulunmak zorundadır.

2. Özel Güvenlik Görevlilerinin mesai saatleri içerisinde; şapka takmaları ve Özel Güvenlik kimlik kartlarını yakalarına asmaları zorunludur.

3. Yerleşke giriş kapılarında çalışan görevliler, çalışma alanlarını kontrol ederek görevlerine başlarlar. Herhangi bir olumsuzluğun olması durumunda Kapı Kontrol Amirliğine yada Nöbetçi Amirliğine bildirirler.

4. Yerleşke giriş kapılarında çalışan görevlilerin, görevleri başında iken; iç hat telefonlarını sohbet amaçlı kullanmamaları, özel cep telefonları ile yapacak görüşmelerin görevlerini aksatmalarına sebep olacak şekilde uzatmaları, yiyecek-içecek tüketmeleri kesinlikle yasaktır. Bu tür ihtiyaçlar için dinlenme ve yemek saatleri kullanılacaktır.

5. Giriş Kapılarında görev yapan tüm personel kişisel güvenlik tedbirlerini almak ve uygulamakla yükümlüdürler.

6. Zorunlu durumlarda dahi olsa araçların önüne geçilmeyecek, araç Yerleşkeye kabul edilmeyecekse akordiyon bariyerlerle tedbir alınacaktır.

7. Yerleşke giriş kapılarında çalışan görevliler, çalışma alanlarını temiz tutmak, görevleriyle ilgili ekipmanlarını korumak ve kullanmakla yükümlüdürler.

8. Yerleşke giriş kapılarında çalışan personelin gelen ziyaretçilerden herhangi bir nedenle (hediye ikram vb.) almaları kesinlikle yasaktır.

9. Güvenlik Kulübelerine görevli haricindeki kişilerin girmesi kesinlikle yasaktır.

10. Yerleşke giriş kapılarında çalışan görevliler, mesai saatlerinde görev bilinci içerisinde, kararlılıkla ve hiçbir tartışmaya neden olmayacak şekilde görevlerini yapmak zorundadırlar. Görevliler ile gelen ziyaretçiler arasında yaşanabilecek tüm olumsuzluklar Kapı Kontrol Amirliğine yada Nöbetçi Amirliğine bildirilecektir.

11. Yerleşke giriş kapılarında çalışan görevliler, nöbetlerini bir sonraki nöbetçiye devretmeden kısa süreli de olsa görev yerinden ayrılamazlar.

12. Herhangi bir adli olayın olması halinde (darp, kaza, hakaret, hırsızlık, taciz vb.) tüm bilgi, belge ve görseller eksiksiz toplanarak Nöbetçi Amirliğine, Kapı Kontrol Amirliğine ve Emniyet Kuvvetlerine bildirilecektir.

13. Gerekli görülen durumlarda araç altları ayna ile kontrol edilecek, çanta kontrolleri ise el detektörleri ile yapılacaktır.

14. Yerleşkemize yaya olarak gelen tüm Mensuplarımızın ve Öğrencilerimizin Kart Okuma Sistemine kimliklerini okutmaları zorunludur. Sistemin okumadığı Kimlik Kartları geçersiz ise görevliler tarafından tutanak tutulmak suretiyle alınacaktır.

15. Giriş yasağı, Taşıt Blokesi ve süresi geçmiş Taşıt pulu olan araçların Yerleşkeye girişlerine izin verilmeyecektir.

16. Giriş Kapılarında tespit edilen Süresi geçmiş Taşıt Pulu, süresi geçmiş Yerleşke Geçici Giriş Kartı, Öğrenci Kimlik Kartı görevliler tarafından tutanak tutulmak suretiyle alınacaktır.

17. Mensuplarımız dışında Yerleşkemize gelen tüm çalışanların Geçici Kimlik Kartı almaları, Semt servislerini kullanmak istemeleri halinde ise bandrol almaları zorunludur.

18. Gerekli görülmesi halinde Üniversitemiz semt servislerinde seçkisiz ve rastlantısal kimlik kontrolü İç Hizmetler Müdürlüğü onayı ile yapılabilecektir.

19. Günlük yapılacak öğrenci ziyaretçi girişleri için 2 gün önceden   Ziyaretçi Talep Formunun  doldurulup gönderilmesi sonucu onay alınması ve öğrencimizin ziyaretçisinin yanında olması halinde kimlik karşılığı günlük misafir kartı almak koşuluyla yerleşkeye girişlerine izin verilecektir. Öğrencilerimiz haftada ; Bir gün ve enfazla iki (2) ziyaretçiye referans olabilmektedir.

20. Mensuplarımızın ziyaretçi girişleri için https://odtupass.metu.edu.tr adresine metu mail kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak, ziyaretçi kaydı oluşturmaları zorunludur. Ziyaretçi kaydı oluşturmayan mensuplarımızın misafirleri Yerleşkeye kabul edilmeyecek ve görevli tarafından teyit amaçlı mensubumuz aranmayacaktır.

21. Ayda 3 günden fazla gelen öğrenci velisi araçları taşıt pulu almak zorundadır. Taşıt pulu alınmaması durumunda A-7 Kapısından Günlük Misafir Kartı alarak girişlerine izin verilecektir.

22. Taşıt Pulu bulunmayan öğrenci velisi araçlarına A-7 Kapısından öğrencinin kimliği kontrol edildikten sonra Yerleşkeye Günlük Misafir Kartı alarak giriş yapmasına izin verilecektir.

23. Kolej A4 taşıt pulu bulunan araçlar yereşkemize tüm (A8 Kapısı Hariç) kapılarından giriş yapabililecektir.

24. Üniversitemiz mezunlarının ziyaretçileri 1. derece aile yakını olup (anne, baba, kardeş, eş ve çocuklar) mezunumuzun yanında olması koşuluyla Yerleşkeye kabul edilecektir. Taşıt pulu olan mezun araçları 06.00-20.00 saatleri arası, taşıt pulu bulunmayan mezun araçları ise Üniversitemiz kapılarından 08.30 – 20.00 saatleri arasında sistemden yapılan kayıt sorgulaması sonrasında ziyaretçi kartı verilerek Yerleşkeye giriş yapabileceklerdir. Mezunların yeniden öğrenci olması durumunda taşıt pulu alma zorunluluğu vardır.

25. Taşıt Pulu bulunmayan ve bölümlerden ders alarak "Özel Öğrenci" statüsünde olan Üniversitemiz mezunları için, mezun statüsünde işlem yapılacaktır.

26. Taşıt Pulu bulunmayan Teknokent çalışanları ise sadece A-7 Teknokent giriş kapısından giriş-çıkış yapacaklardır.

27. Taşıt Pulu bulunmayan Spor Kulübü üyelerinin A-7 Kapısından giriş yapmaları zorunludur.

28. Yabancı Diller Yüksek Okuluna gelen hafta içi ve hafta sonu kursiyerlerin taşıt Pulu almaları zorunludur. Taşıt Pulu almayan kursiyerler yalnız A-7 Kapısından Günlük Misafir Kartı ile giriş yapacaklardır.

29. Farklı üniversitelerde Akademik Personel dahi olsa Üniversitemizde öğrenci olanlar öğrenci statüsünde değerlendirilir ve Taşıt Pulu alma zorunluluğu vardır.

30. Diğer üniversitelerden gelen Akademik Personelin Üniversitemiz yerleşkesine girişine saat 18.00'dan sonra izin verilmez.

31. Farklı Üniversitelerden, Üniversitemiz Kütüphanesini kullanmak amacıyla Yerleşkemize gelen öğrenci ve ziyaretçilerin (Resmi ve Özel Kurum çalışanları) hariç Yerleşkemize araçla girişlerine izin verilmeyecektir.

32. Taşıt Pullarının araçların ön camına yapıştırılması zorunludur.

33. Yerleşkemizde hizmet veren minibüs ve özel halk otobüslerinin Taşıt Pulu alması ve araçlarının ön camına yapıştırması zorunludur.

34. Yerleşkemize sipariş getiren paket araçları ve motorları giriş şartlarını taşımak koşulu ile (Motorlar için kask ve güvenlik ekipmanı olması gerekmektedir) yerleşkeye saat 24.00'a kadar giriş yapabilirler

35. Yerleşkemize girecek tüm ağır tonajlı araçlar A-7 Kapısını kullanacaktır.

36. Yerleşkemize giren tüm hafif ticari araçların kilit sistemi kontrol edilecek can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek araçlar kesinlikle Yerleşkeye kabul edilmeyecektir

37. Yerleşkemizde devam eden inşaat çalışmalarına malzeme getiren kamyon sürücüleri yazılı izinlerinin olması halinde, yalnız A-7 kapısından giriş- çıkış yapabilirler.

38. Yerleşkeden malzeme çıkartmak isteyen araç sürücülerinin çıkış pusulası düzenleyerek ilgili bölüm/birime onaylattıktan sonra İç Hizmetler Müdürlüğüne de onaylatmaları gerekmektedir. Çıkış pusulası göstermeksizin yerleşkeden ayrılmak isteyen sürücülere izin verilmeyecektir.

39. Genel Sekreterlik Makamından gelecek sözlü veya yazılı talimat ile misafir ve mezun girişlerine kısıtlama getirilebilir.

40. Olağanüstü durumlarda Rektörlükten gelen sözlü talimatlar uygulanır

GENEL SEKRETERLİK

 


Son Güncelleme:
22/11/2022 - 16:36