T.C.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KONU: Trafikle İlgili Kurallar

DUYURU

Üniversitemiz yerleşkesinde özel araçlarını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ve yaya güvenliği açısından 13.10.1983 tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğindeki trafik kurallarının yanı sıra aşağıda belirtilen idari önlemler ve kurallara da uymaları zorunludur.

TRAFİK KURALLARI

1.Tüm sürücüler Üniversitemiz giriş kapılarında yavaşlamalı ve görevlilerin yönlendirmesine uymalıdır.

2. Trafik işaretlerine, levhalarına, kasis ve bariyerlere, trafiği yönlendirmekle görevlendirilmiş kişilerin uyarı ve işaretlerine uyulması zorunludur.

3. Üniversitemiz yerleşkesinde trafik yaya öncelikli olduğundan, araçlar yaya geçitlerinden önce yavaşlamalı ve yayaların geçişi bitinceye kadar beklemelidir.

4. Motosiklet-bisiklet sürücüleri ile yolcularının kasklarını takmaları zorunludur.

5. Sürücülerin, kendilerinin ve araç içerisinde bulunan yolcuların can güvenliği açısından, emniyet kemerlerini takmaları zorunludur.

6.Yerleşke içerisindeki azami hız limitleri; araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu kavşağı, A-4 kapısı ile Rektörlük binası arasında ve Rektörlük Binası ile Çevre Mühendisliği Bölümü arasında bulunan bölgede 30km/s. diğer bölgeler için 50km/s olarak belirlenmiştir.

7. Yerleşke içerisinde hareket halindeyken kural ihlali yapan araç sürücülerinin tespiti halinde, Trafik Amirliği tarafından işlem yapılır ve tekrarı durumunda aracın taşıt pulu süreli veya süresiz olarak iptal edilir.

8.Yerleşkede araçlarla konvoy oluşturmak, gereksiz korna çalmak, yüksek sesle müzik dinlemek ve trafik güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmak yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların taşıt pulları süreli veya süresiz olarak iptal edilir.

TAŞIT PULU KULLANIM KURALLARI

1. Taşıt pulunun aracın ön camına rahatlıkla görülebilecek bir şekilde yapıştırılması zorunludur.

2.Kişiye adına kayıtlı olarak düzenlenerek verilen araç taşıt pulunun başka araçlarda, başka şahıslar tarafından kullanılması yasaktır. Tespit edilmesi halinde taşıt pulu süreli veya süresiz olarak iptal edilir.

3. Öğrenci ve Kolej taşıt pulları 1 eğitim-öğretim yılı süresince geçerlidir. Her eğitim dönemi başında taşıt pullarının yenilenmesi zorunludur. Yenilenmeyen ve süresi dolmuş taşıt pulları geçersizdir. Bu taşıt pulları tespit edilmesi halinde görevliler tarafından tutanak düzenlenerek alınır.

4.Aracın satılması ya da plaka değişikliği durumlarında, bilgi güncellemesi amacıyla bu değişikliğin taşıt pulu ofisine bildirilmesi ve taşıt pulunun çıkartılarak iade edilmesi zorunludur.

5.Taşıt pulunun çalınması veya kaybolması halinde, Genel Sekreterlik makamına dilekçe ile bildirilmesi zorunludur. İncelemeler sonucunda uygun görülürse yeni taşıt pulu; çalındığını belgelemek kaydıyla maliyet ücretinden, kayıp ise tam fiyattan ücretlendirilerek verilir. Araç değişikliği esnasında veya taşıt pulu çıkartılırken meydana gelebilecek hasarlarda eski taşıt pulunun iade edilmesi şartıyla, yeni taşıt pulu bir defaya mahsus olarak maliyet ücretinden verilir.

6.Oluşabilecek her türlü adli ve idari olaylardan araç taşıt pulu sahibi sorumludur.

7.Sürücülerin aşağıda belirtilen kurallara uymaları ve taşıt pulu statülerine uygun giriş kapılarını kullanılmaları zorunludur. Giriş izni olmayan kapılardan giriş-çıkış yapıldığının tespit edilmesi halinde sürücüler uyarılır, tekrarı halinde taşıt pulu süreli veya süresiz olarak iptal edilir.

a) Misafir taşıt pulu olan araçlar tüm kapılardan 06.00-24.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler.

b) Mezun taşıt pulu olan araçlar hafta içi ve hafta sonu kapılarından 06.00 - 20.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler. Teknokent A-7 kapısından 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.

c) Kolej taşıt pulu olan araçlar A-4 ve A-7 kapılarından 07.00-20.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler.

d) Kolej A-7 taşıt pulu olan araçlar sadece A-7 kapısından 07.00-20.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilirler.

e) Teknokent ODTÜ taşıt pulu olan araçlar A-4, A-7 ve A-8 kapılarından 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.

f) Teknokent A-7 taşıt pulu olan araçlar sadece Teknokent A-7 kapısından 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.

g) Misafir-2 taşıt pulu olan araçlar kendilerine verilen evrak üzerinde yazılı günler ve saatler arasında A-1, A-4 ve A-7 kapılarından giriş-çıkış yapabilirler.

h) Vakıf taşıt pulu olan araçlar tüm kapılardan 24 saat giriş-çıkış yapabilirler.

OTOPARK KULLANIM KURALLARI

1. Araçların taşıt pulu statülerine uyumlu park alanlarını kullanmaları zorunludur.

2.Otoparklarda engelli sürücüler için ayrılan park yerlerine diğer sürücülerin park etmesi yasaktır. Tespit edilmesi halinde taşıt pulları süreli veya süresiz olarak iptal edilir.

3.Otoparklar dışında kalan alanlara, kaldırımlara, yol kenarlarına ve taşıt pulu statüsüne uygun olmayan park yerlerine park ettikleri tespit edilen araç sürücülerinin taşıt pulları süreli olarak ve tekrarı halinde süresiz olarak iptal edilir.

4. Araçlarında Uydu (Kahverengi) taşıt pulu olan öğrencilerin sadece Spor Merkezi yanı (MODSİMMER Uygulama Merkezi karşısı) park yeri, Kıyı Liman Laboratuvarı Güney bölgesi park yeri, Yalıncak yolu uydu park yeri, A-2 metro kapısı park yeri ve Yurtlar bölgesinde kendilerine ayrılan park yerlerini kullanmaları zorunludur. Yerel (Sarı) taşıt pulu sahibi araçlar uydu (Kahverengi) park yerlerini de park kullanabilirler.

5. Hatalı park eden sürücülerin araçlarına çağrı belgesi bırakılır ve sürücüye konuyla ilgili elektronik posta gönderilir. Sürücünün 3 kez hatalı park ettiğinin tespit edilmesi halinde taşıt pulu süreli veya süresiz olarak iptal edilir.

Tüm sürücülerin, yerleşkemiz içerisinde araç kullanırken, yukarıda belirtilen kurallara titizlikle uymalarını, ayrıca yaya ve araç güvenliği için azami dikkat göstererek, trafiği tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Türker ÖZKAN

Genel Sekreter V.


Son Güncelleme:
29/07/2020 - 11:31