İDARİ PERSONEL TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

Memur, Sürekli İşçi, Geçici İşçi, Sözleşmeli İşçi ve emekli personele verilir.

Çalışan personelin kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 3 adet verilir. 3. Araçtan sonraki taşıt pulu misafir ücretinden verilir.

İdari personelin adına kayıtlı taşıt pulu yoksa annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi adına kayıtlı araçlar için, yerleşke içerisinde kendisinin kullanacağını yazılı olarak beyan etmesi durumunda en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. İdari personelin kendi adına araç satın alması durumunda daha önce verilen taşıt pulu iade alınır.

TAB ve sözleşmeli Proje personelinin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. Taşıt pulu süreli olduğundan, her yılın Ocak ayından itibaren süre uzatma işlemi yapılması zorunludur.

Emekli olacak İdari personelin ilişik kesme işlemi esnasında, adına kayıtlı 1 adet taşıt pulu dışında, diğer taşıt pullarının tamamını iade etmesi zorunludur.

Emekli olan İdari personelin kendisi, eşi, çocukları veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçları için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. 2. Araçtan sonraki taşıt pulu misafir ücretinden verilir.


Son Güncelleme:
31/03/2021 - 18:26