a) AKADEMİK PERSONEL TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

Öğretim üyesi, öğretim görevlisi kadrolarında çalışan ve emekli olan Akademik personele verilir.

Halen çalışan Akademik personelin kendisi, eşi veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 3 adet verilir. 3. Araçtan sonraki taşıt pulu misafir ücretinden verilir.

Akademik personelin adına kayıtlı taşıt pulu yoksa annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi adına kayıtlı araçlar için, yerleşke içerisinde kendisinin kullanacağını yazılı olarak beyan etmesi durumunda en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. Akademik personelin kendi adına araç satın alması durumunda daha önce verilen taşıt pulu iade alınır.

Emekli olacak Akademik personelin ilişik kesme işlemi esnasında, adına kayıtlı 1 adet taşıt pulu dışında, diğer taşıt pullarının tamamını iade etmesi zorunludur.

Emekli olan Akademik personelin kendisi, eşi, çocukları veya kendi şirketleri adına kayıtlı araçları için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir. 2. Araçtan sonraki taşıt pulu misafir ücretinden verilir.

b) AKDEMİK PERSONEL SÜRELİ TAŞIT PULU

Bu taşıt pulları 24 saat geçerlidir.

Araştırma Görevlilerine verilir.

Çalışan personelim kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, kardeşleri, kayınbabası, kayınvalidesi veya şirketleri adına kayıtlı araçlar için en fazla 1 adet taşıt pulu verilir.

Taşıt pulu süreli olduğundan, her yılın Ocak ayından itibaren süre uzatma işlemi yapılması zorunludur.

İlişik kesme işlemi esnasında taşıt pulunun iade edilmesi zorunludur.


Son Güncelleme:
31/03/2021 - 17:51