İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


GEÇİCİ KART DUYURUSU 2018

T.C.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

15 Aralık 2017

 

Sayı:   79667519-952.11-

Konu: ODTÜ Geçici Giriş Kartı  hk.

 

 

 

DUYURU

 

 

             Üniversitemizin A-1, A-2 Metro, A-4 ve A-7 kapılarından yerleşkemize giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere verilen 2017 yılı ODTÜ GEÇİCİ GİRİŞ KARTI’nın kullanım süresi 31.12.2017 tarihinde bitecektir.

 

             GEÇİCİ GİRİŞ KARTI almak isteyenlerin, görevli oldukları birimlerden aldıkları, Üniversitedeki görevlerinin 2018 yılında da devam ettiğini belirtir bir yazı ve bir resim ile 31.12.2017 tarihine kadar İç Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

 

                 Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Prof.Dr. Türker ÖZKAN

                                                                                                                                                                              Genel Sekreter V.

 

 

 

DAĞITIM:

    Tüm Akademik, İdari Birimler ve Lojmanlar


T.C.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

 

15 Aralık 2017

 

Sayı:   79667519-952.11-

Konu: ODTÜ Geçici Giriş Kartı  hk.

 

 

 

DUYURU

 

 

             Üniversitemizin A-1, A-2 Metro, A-4 ve A-7 kapılarından yerleşkemize giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere verilen 2017 yılı ODTÜ GEÇİCİ GİRİŞ KARTI’nın kullanım süresi 31.12.2017 tarihinde bitecektir.

 

             GEÇİCİ GİRİŞ KARTI almak isteyenlerin, görevli oldukları birimlerden aldıkları, Üniversitedeki görevlerinin 2018 yılında da devam ettiğini belirtir bir yazı, ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı, SGK işe giriş bildirgesi (internet çıktısı) fotokopisi ve bir resim ile 31.12.2017 tarihine kadar İç Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

 

                 Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Prof.Dr. Türker ÖZKAN

                                                                                                                                                                              Genel Sekreter V.

 

 

 

DAĞITIM:

    Ticari İşletmeler