İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


Görev Tanımı

İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

GÖREVİ:

 

 1. Kampus 40.000 dönümlük Üniversite arazisinin (ağaçlandırılmış olması nedeniyle) emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve önlemlerin alınması:
  1. Özellikle mesai dışı çalışmalarda Nöbetçi Amirliği kanalı ile daha düzenli ve güvenli çalışma ortamının sağlanması; görevli Nöbetçi Amiri, bekçilerin ve Özel Güvenlik görevlilerinin denetlenmesi.
  2. Üniversite giriş kapılarının ve bina kontrollerinin günlük olarak sürekli denetlenmesi,
  3. Yerleşke içerisinde inşaatlarda görev yapan geçici işçilerin takibi ve denetlenmesinin sağlanması,
  4. Öğrenci olaylarında gerekli güvenliğin sağlanması,
  5. Eymir Gölü’nün güvenliğinin sağlanması,
  6. Ticari İşletmelerin denetlenmesi,

 

 1. Kampus içi temizlik hizmetinin sağlanması:
  1. Ana yolların temizlenmesi,
  2. Bina çevrelerinin temizliğinin denetlenmesi,
  3. Çöp toplama işlemlerini yürütmek,
  4. Yerleşke yollarında ve allede kar mücadelesi yapılması,
  5. Yerleşke sivrisinek mücadelesinin yapılması,
  6. Bölümlerde görev yapan temizlik şirketi elemanları ile ilgili gelen şikayetleri değerlendirerek gerekli önlemlerin alınması,

 

 1. Yerleşke ve arazi yangınlarına karşı koruma ve güvenliğin sağlanması.

 

 1. Üniversitemiz telsiz işlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu (telsiz alımları, arızalarının giderilmesi ve organizasyonun sağlanması)

 

 1. Yerleşke geçici kimliklerin ve Akıllı kartların verilmesi ve takibi,

 

 1. Çilingir Teknisyenlerinin verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması,

 

 1. Rektörlük ve bağlı birimlere ait temizlik hizmetlerinin sağlanması,

 

 1. Üniversitenin açılışı, ODTÜ Günü, Mezunlar Günü, Diploma Töreni v.b. törenlerin düzenlenmesi ve güvenliğinin sağlanması konularında hizmet verilmesi,

 

 1. Müdürlük personelinin tüm özlük işlemlerinin takibi ve idaresinin yürütülmesi,

 

 1. Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.


BAĞLI BİRİMLER:

 

1. KAPI KONTROL AMİRLİĞİ

Kapı Kontrol Amirliği A-1, A-2, A-4, A-7, A-8 ve A-9 kapılarında, yerleşke içerisinde kontrolün, düzenin ve güvenliğin sağlanması amacıyla kimlik ve taşıt pulları kontrollerinin yapılmasını sağlamak.   

 

2. NÖBETÇİ AMİRLİĞİ

Nöbetçi Amirliği, mesai dışı çalışmalarda daha düzenli ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasından, Üniversite giriş kapılarının, arazinin ve bina kontrollerinin yapılmasından sorumludur.

Nöbetçi Amirliği, hafta içi günlerde 17.30 – 08.00 saatleri arasında, resmi tatil ve hafta sonu tatillerinde ise 24 saat hizmet vermektedir.

 

3. EYMİR GÖLÜ AMİRLİĞİ

ODTÜ arazisi içerisinde bulunan Eymir Gölü’nün güvenliğinin ve göl çevresinin düzeninin sağlanmasından sorumludur.

 

4. ARAZİ AMİRLİĞİ

Arazi Amirliği, ormanlık arazinin güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

Arazi içerisine sadece spor amaçlı (bisiklete binmek, yürüyüş ve koşu yapmak gibi) olarak ve spor kıyafeti ile girilmesine izin verilmektedir.

Arazi içerisinde piknik yapılmasına, ateş yakılmasına, her türlü avlanmaya, araba ve motosiklet ile girilmesine izin verilmemektedir.

 

5. TAŞIT PULU (STİCKER) VE GEÇİCİ KİMLİK OFİSİ

Yerleşkeye geliş ve gidişlerde kapılarda ve otopark yerlerinde kontrol ve düzenin sağlanması amacıyla taşıt pulu (sticker) uygulaması yapılmaktadır.

Yerleşkeye ulaşımda özel araçlarını kullanacak olan mensup, misafir, vakıf, teknokent, kolej taşıt pullarını, park yerleri sayıs v.b. durumları göz önüne alınarak, Taşıt pulu alma koşullarında belirtilen verilme şartlarına göre başvuruların uygunluğunu takip eder.


6. TEMİZLİK EKİBİ AMİRLİĞİ

Üniversitemiz ortak kullanım alanlarının temizliğini yapmak ve sürekliliğini sağlamakla sorumludur.

 

7. ÖZEL GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde çalışan personel ve öğrencilerin geliş ve gidişlerinde kontrol ve düzenin sağlanması, eğitim ve hizmet binaları ve çevresinin korunması için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre Silahsız Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ile sorumludur.