İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


Taşıt Pulu Ofisi Sistem Çalışması

Değerli Mensuplarımız.

Taşıt Pulu Ofisinde yapılan sistem çalışması nedeniye çalışma bitene kadar taşıt pulu satışı yapılamamaktadır.

Saygı ile duyurulur.

İç Hizmetler Müdürlüğü