İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAŞIT PULU (STİCKER) KOŞULLARI


PERSONEL TAŞIT PULLARI

 

A. Verilme şartları

1Akademik personel taşıt pulu (süresiz):

(a)     Bu taşıt pulları;

(i)      öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman olarak çalışan mensuplarımızın üzerine kayıtlı araçlar,

(ii)     öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman olarak en az 20 yıl süreyle ODTÜ’de çalışıp ODTÜ’den emekli olan kişilerin üzerine kayıtlı araçlar,

(iii)    öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman olarak çalışmış ve yaş haddi nedeniyle ODTÜ’den emekli olan kişilerin üzerine kayıtlı araçlar,

(iv)    öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman olarak çalışan mensuplarımızın eşlerinin üzerine kayıtlı araçlar,

için verilir.

(b)     Sadece verilen kişiler tarafından kullanılır.

(c)     3 yılda bir yenilenir.

(d)     Bu taşıt pulları A-1, A-4, A-7, A-8 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

2.  Akademik personel taşıt pulu (süreli):

(a)     Bu taşıt pulları;

(i)      kısmi zamanlı öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, ek görevli öğretim üyeleri ve görevlileri üzerine kayıtlı araçlar için verilir.

(ii)     ÖYP kapsamındaki araştırma görevlileri üzerine kayıtlı araçlar için verilir.

(iii)    DOSAP kapsamındaki öğretim üyeleri ve görevlileri üzerine kayıtlı araçlar için verilir.

(b)     Sadece verilen kişiler tarafından kullanılır.

(c)     Verildiği takvim yılı için geçerlidir.

(d)     Bu taşıt pulları A-1, A-4, A-7, A-8 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

3.  İdari personel taşıt pulu (süresiz):

(a)     Bu taşıt pulları;

 (i)     idari kadrolarda çalışan mensuplarımız üzerine kayıtlı araçlar,

(ii)     idari kadrolarda en az 20 yıl süreyle ODTÜ’de çalışıp ODTÜ’den emekli olan kişiler üzerine kayıtlı araçlar,

(iii)    idari kadrolarda çalışmış ve yaş haddi nedeniyle emekli olan kişiler üzerine kayıtlı araçlar,

(iv)    idari kadrolarda çalışan mensuplarımızın eşleri üzerine kayıtlı araçlar

için verilir.

(b)     Sadece verilen kişiler tarafından kullanılır.

(c)     3 yılda bir yenilenir.

(d)     Bu taşıt pulları A-1, A-4 ve A-7, A-8 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

4.  İdari personel taşıt pulu (süreli):

(a)     Bu taşıt pulları geçici statüde çalışan idari personel üzerine kayıtlı araçlar için verilir.

(b)     Sadece verilen kişiler tarafından kullanılır.

(c)     Verildiği takvim yılı için geçerlidir.

(d)     Bu taşıt pullar A-1, A-4 ve A-7, A-8 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

 

B. Personel taşıt pulları için istenen belgeler:

1.  Personel kimlik kartı

2.  Ruhsat

3.  Ehliyet

4.  Banka Dekontu (İnternet çıktılarının bankaya onaylatılması gerekmektedir.) 

 

LOJMAN TAŞIT PULU


  1. Verilme şartları
  1. Lojman taşıt pulu:

(a)    Lojmanda oturan Akademik ve İdari personelin 1.derece yakını (Anne, Baba, Çocukları) için verilir.

(b)   Lojmanda oturduğu süre için geçerlidir.

(c)    Sadece verilen kişi ve Anne, Baba, Kardeş tarafından kullanılır.

(d)   Bu taşıt pulları A-1, A-4, A-7, A-8 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

 

  1. Lojman taşıt pulu için istenen belgeler:

Taşıt pulu istem dilekçesi (Personel tarafından verilir.)

  1. Ruhsat
  2. Banka Dekontu (İnternet çıktılarının bankaya onaylatılması gerekmektedir.) 

 

ÖĞRENCİ TAŞIT PULLARI

 

A. Verilme şartları:

1.  Öğrenci yerel taşıt pulu (sarı):

(a)     Bölüm park yerlerini kullanacak öğrenciler veya bu öğrencilerin anne veya babaları üzerine kayıtlı araçlar ile YDYO’nun uzun süreli kursiyerleri ve özel öğrenciler üzerine kayıtlı araçlar için bölümlerce hazırlanan listelere göre kontenjanlar göz önüne alınarak eğitim-öğretim yılı başında verilir.

(b)     Sadece verilen öğrenciler veya anne ve babaları tarafından kullanılır.

(c)     En fazla bir taşıt pulu verilir.

(d)     Verildiği eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

(e)     Öğrenci yerel taşıt pulu sayısı sınırlıdır.

(f)      Bu taşıt pulları A-1, A-4 ve A-7, A-8 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

2.  Öğrenci Uydu Taşıt Pulu (kahverengi):

(a)     Uydu park yerlerini kullanacak öğrenciler veya bu öğrencilerin anne veya babaları üzerine kayıtlı araçlar ile YDYO’nun uzun süreli kursiyerleri ve özel öğrenciler üzerine kayıtlı araçlar için bölümlerce hazırlanan listelere göre kontenjanlar göz önüne alınarak verilir.

(b)     Sadece verilen öğrenciler veya anne ve babaları tarafından kullanılır.

(c)     En fazla bir taşıt pulu verilir.

(d)     Verildiği eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

(e)     Uydu taşıt pulu sayısı sınırlıdır.

(f)      Bu taşıt pulları A-1, A-4 ve A-7, A-8 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

B. Öğrenci taşıt pulu için istenen belgeler:

1.  Öğrenci kimlik kartı

2.  Öğrencinin kendisine ya da anne veya babasına ait ruhsat

3.  Ehliyet

4.  Banka Dekontu (İnternet çıktılarının bankaya onaylatılması gerekmektedir.) 

 

VAKIF TAŞIT PULU


A. Verilme şartları

1.  Vakıf taşıt pulu:

(a)           Vakıflar (ODTÜ Geliştirme, M.Parlar, Olcay Birgül vb.), KOSGEB, TÜBİTAK-UZAY personeli veya eşleri üzerine kayıtlı araçlar için verilir.

(b)     Sadece verilen kişiler tarafından kullanılır.

(c)     En fazla bir taşıt pulu verilir.

(d)     Verildiği takvim yılı için geçerlidir.

(e)     Bu taşıt pulları A-1, A-4, A-7, A-8 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

B. Vakıf taşıt pulu için istenen belgeler:

1.     ODTÜ Yerleşkesi geçici kimlik kartı

2.     Geliştirme Vakfı, Mustafa Parlar Vakfı, Olcay Birgül Vakfı, KOSGEB, TÜBİTAK-UZAY tarafından onaylı taşıt pulu istem yazısı.

3.     Kişinin kendisine veya eşine ait ruhsat fotokopisi veya araç aile şirketi üzerine kayıtlı ise şirketin Ticari Sicil Gazetesinin ilgili alanının fotokopisi 

4.     Ehliyet

5.     Banka Dekontu (İnternet çıktılarının bankaya onaylatılması gerekmektedir.) 

 

TEKNOKENT TAŞIT PULU

 

A. Verilme şartları

  1. 1.    Teknokent taşıt pulu:

(a)           Teknokent ve KOSGEB bünyesinde faaliyette bulunan şirketler ile şirket çalışanları üzerine kayıtlı araçlar veya üzerine kayıtlı aracı olmadığı zaman ise eşi, anne veya babası üzerine kayıtlı araçlar için verilir.

(b)     Sadece verilen kişiler tarafından kullanılır.

(c)     Şirket çalışanlarına en fazla bir taşıt pulu verilir.

(c)     Verildiği takvim yılı için geçerlidir.

(d)     Bu taşıt pulları A-4, A-7, A-8 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

B. Teknokent taşıt pulu için istenen belgeler:

1.  Teknokent kimlik kartı

2.  Teknokent ve KOSGEB yöneticiliğince onaylı taşıt pulu istem yazısı.

3.  Kişinin kendisine ya da eşine ait ruhsat fotokopisi veya araç aile şirketi üzerine kayıtlı ise şirketin Ticari Sicil Gazetesinin ilgili alanının fotokopisi, eğer çalıştığı şirket tarafından kendisine tahsis edilmiş ise şirketin antetli kağıdı kullanılarak hazırlanmış onaylı tahsis yazısı

4.  Ehliyet


TEKNOKENT A-7 TAŞIT PULU


A. Verilme şartları

1.  Teknokent A-7 taşıt pulu:

(a) Teknokent A.Ş. Yönetimi tarafından verilir.

(b) Sadece verilen kişiler tarafından kullanılır.

(c) Verildiği yıl için geçerlidir.

(d) Bu taşıt pulu Teknokent A-7 kapısında geçerlidir.

 

KOLEJ TAŞIT PULU


A. Verilme şartları

1.  Kolej taşıt pulu:

(a)     Kolej öğrenci velileri üzerine kayıtlı araçlar ve kolej servis araçları için verilir.

(b)     Sadece verilen kişiler tarafından kullanılır.

(c)     Öğrenci velileri için en fazla iki taşıt pulu verilir. İkinci taşıt pulu ücreti farklıdır.

(d)     Verildiği eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

(e)     Bu taşıt pulları ile A-4 ve A-7 kapılarında geçerlidir.

B. Kolej taşıt pulu için istenen belgeler:

1.  Öğrenci veli kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet)

2.  Velinin kendisine ya da eşine ait ruhsat veya araç aile şirketi üzerine kayıtlı ise şirketin Ticari Sicil Gazetesinin ilgili alanının fotokopisi, eğer çalıştığı şirket tarafından kendisine tahsis edilmiş ise şirketin antetli kağıdı kullanılarak hazırlanmış onaylı tahsis yazısı

3.  Ehliyet

4.  Banka Dekontu (İnternet çıktılarının bankaya onaylatılması gerekmektedir.)  

KOLEJ A-7 TAŞIT PULU


A. Verilme şartları

1.  Kolej taşıt pulu:

(a)     Kolej öğrenci velileri üzerine kayıtlı araçlar ve kolej servis araçları için verilir.

(b)     Sadece verilen kişiler tarafından kullanılır.

(c)     ODTÜ Geliştirme Vakfı Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından verilir.

(d)     Verildiği eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

(e)     Bu taşıt pulu A-7 kapısında geçerlidir.

 

MEZUN TAŞIT PULU

 

A. Verilme şartları

1.  Mezun taşıt pulu:

(a)     ODTÜ mezunlarının üzerine kayıtlı araçlar için verilir.

(b)     Sadece verilen mezunlar tarafından kullanılır.

(c)     En fazla bir taşıt pulu verilir.

(d)     Verildiği takvim yılı için geçerlidir.

(e)     Bu taşıt pulları A-1, A-4, A-7 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

B. Mezun taşıt pulu için istenen belgeler:

1.  Mezuniyet belgesi

2.  Ruhsatın aslı ve fotokopisi

3.  Ehliyet

4.  Banka Dekontu (İnternet çıktılarının bankaya onaylatılması gerekmektedir.) 

 

MİSAFİR TAŞIT PULU

 

A. Verilme şartları

1.  Misafir taşıt pulu:

(a)     Bu pullar, ticari işletmelerin çalışanlarına, yerleşke içerisinde bulunan banka personeline, Üniversite ile iş ilişkisi olanlara, spor kulübü üyelerine, havuz kartı bulunanlara, minibüsler ve özel halk otobüsleri için verilir.

(b)     Sadece verilen kişiler tarafından kullanılır.

(c)     En fazla bir taşıt pulu verilir.

(d)     Verildiği takvim yılı için geçerlidir.

(e)     Bu taşıt pulları A-1, A-4, A-7 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

B. Misafir taşıt pulu için istenen belgeler:

1.  Yerleşkeye geliş nedeni belirtilen onaylı dilekçe veya belge (havuz üye kartı, spor kulübü üye kartı vb.)

2.  Ruhsatın aslı ve fotokopisi

3.  Ehliyet

4.  Banka Dekontu (İnternet çıktılarının bankaya onaylatılması gerekmektedir.) 

 

MİSAFİR 2 TAŞIT PULU

 

A. Verilme şartları

1.  Misafir taşıt pulu:

(a)     Bu pullar, yerleşke dışından ticari işletmelere (Kantin, AVM) malzeme (Yiyecek içecek vb.) düzenli malzeme getiren araçlara,

(b)     Lojmanda oturan personel çocuklarının servisini yapan (C) plakalı araçlara,

(c)     Spor Kulübü Üye ve velilerine,

(d)     Havuz Misafir Üyelerine,

(e)     ODTÜ Öğrenci velilerine (Ruhsatın Anne veya Baba üzerine olanlara),

(f)      YDYO Hafta Sonu ve Akşam Kursiyerlerine,

(g)     Hizmet Alımı Personeline verilir.

(h)     Verildiği takvim yılı için geçerlidir.

(ı)      Bu taşıt pulları A-1, A-4, A-7 ve Teknokent A-7 kapılarında geçerlidir.

(i)      Sadece verilen kişiler tarafından kullanılır.

(l)      En fazla bir taşıt pulu verilir.

B. Misafir 2 taşıt pulu için istenen belgeler:

1.  Yerleşkeye geliş nedeni belirtilen onaylı dilekçe veya belge (havuz üye kartı, spor kulübü üye kartı vb.)

2.  Ruhsatın aslı ve fotokopisi

3.  Ehliyet

4.  Banka Dekontu (İnternet çıktılarının bankaya onaylatılması gerekmektedir.)