Sayı : 79667519-000-E.50087

Konu : Odtü Geçici Giriş Kartı

DUYURU

           Üniversitemizin A-1, A-2 Metro, A-4 ve A-7 kapılarından yerleşkemize giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere verilen 2022 yılı ODTÜ Geçici giriş kartının kullanım süresi 31.12.2022 tarihinde bitecektir.

          Geçici giriş kartı almak isteyenlerin, görevli oldukları birimlerden aldıkları, Üniversitedeki görevlerinin 2022 yılında da devam ettiğini belirtir bir yazı, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı, SGK bildirgesi (Son aya ait internet çıktısı ve emekli çalışanlar için SGK destek priminin yattığına dair internet çıktısı) fotokopisi ve bir resim ile 31.12.2022 tarihine kadar İç Hizmetler Müdürlüğü kimlik ofisine başvurmaları gerekmektedir. 2023 yılı kimlik ücreti 20 TL'dir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Prof.Dr. Türker ÖZKAN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Genel Sekreter V.   

Dağıtım: Ticari İşletmeler

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sayı: 79667519-000-E.50089

Konu: ODTÜ Geçici Giriş Kartı

DUYURU

           Üniversitemizin A-1, A-2 Metro, A-4 ve A-7 kapılarından yerleşkemize giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere verilen 2022 yılı ODTÜ Geçici giriş kartının kullanım süresi 31.12.2022 tarihinde bitecektir.

           Geçici giriş kartı almak isteyenlerin, görevli oldukları birimlerden aldıkları, Üniversitedeki görevlerinin 2022 yılında da devam ettiğini belirtir bir yazı, ve bir resim ile 31.12.2022 tarihine kadar İç Hizmetler Müdürlüğü kimlik ofisine başvurmaları gerekmektedir. 2023 yılı kimlik ücreti 20 TL'dir.

Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Prof.Dr. Türker ÖZKAN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Genel Sekreter V.     

Dağıtım: Akademik Lojmanlar


Son Güncelleme:
01/06/2023 - 12:50